Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-AKSJONEN

Fafo: Arbeidsrettede tiltak

Som virkemiddel i innsatsen for inkludering i arbeidslivet finnes en rekke ordninger og tiltak som skal fremme sysselsetting av personer med…