Trykk “Enter” for å komme videre

Komplett kaos med bostøtte etter heving av grunnbeløpet

-NAV har ikke fulgt opp de politiske føringene og vært for kjappe med å betale ut økningen i grunnbeløpet. AAP-mottakere har derfor fått dette som inntekt for mai, noe som har resultert i at samtlige AAP-mottakere med bostøtte har blitt berørt, forklarer aksjonsleder Elisabeth Thoresen.

De politiske føringene fremgår blant annet av denne saken fra Klassekampen

Hun beskriver tapet i bostøtte som varierende og opp mot hele 2000 kroner, og antar Husbankens «besparelse» er betydelig.

– AAP-aksjonen har snakket med både NAV og Husbanken. Det er enighet om hva som har skjedd, sier Thoresen.

Både i «tillegg» og «innbakt»

Hun forteller at NAV har registrert inn ulike dager i A-registeret, i forhold til hva som kommer frem under «dine utbetalinger» på nav.no.

Nav har registrert inn i A-registeret en utbetaling på AAP i slutten av mai, mens det under «dine utbetalinger» på nav.no står som utbetalt 1. juni.

Dette har medført at de tall Husbanken har ført opp i sine vedtak ikke samsvarer med det som kommer frem hos nav.

I vedtakene fra Husbanken blir det poengtert at det er dagen du får utbetalt pengene som gjelder, ikke hvilken periode de gjelder for.

Tre utbetalinger i mai

– For mange AAP-mottakere vil dermed hele bostøtten falle bort fordi inntekten i mai er blitt for høy, med tre AAP utbetalinger i mai.

Inntekten som står oppført mottatt 1. juni på nav.no er registrert inn i A-registeret før 31. mai.

Thoresen opplyser at NAV ikke bare har vært svært ivrige etter å betale ut denne økningen i grunnbeløpet, men at den også er betalt ut på ulike måter:

– NAV skrev på sin hjemmeside at dette skulle komme som en «egen utbetaling fra slutten av mai.» NAV har både betalt ut som en egen utbetaling, og bakt den inn i selve AAP-utbetalingen. Det hele fremstår som veldig uoversiktlig.

Systemer som ikke snakker sammen

Aksjonslederen opplyser at ved siden av dette, er det tydelig at de som blir urettmessig rammet er de som har fått en mindre utbetaling i sin bostøtte for mai, nettopp fordi NAV har innrapportert til A-registeret også etterbetalingen på grunnbeløpet.

– Dette blir derfor en politisk sak. NAV har vært for raske og har ikke fått med seg de politiske føringene, sier Thoresen.

AAP-aksjonen har denne uken sendt varsel til Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet. Det samme har flere politikere mottatt, samt Husbanken.

Her skriver Thoresen blant annet:

«Som vi har etterlyst flere ganger; vi trenger en gjennomgang av ytelsene som påvirker hverandre med sine lovverk. Dette systemet vi har i dag, gir med en hånd og tar tilbake med den andre.

– AAP-aksjonen forventer at både NAV og Husbanken rydder opp i de feil som er begått, slik at alle som har rett til bostøtte for mai får riktig bostøtte inn på konto.

NAV svarer på kritikken

«Hei AAP-aksjonen v/Elisabeth Thoresen. Vi har vært i dialog med Husbanken og hvis det er noen som har spørsmål om bostøtte-grunnlag må det sendes dit. Men vi kan forklare mer av det andre dere hadde spørsmål om: Årsakene til at noen bruker har fått høyere inntekt i mai skyldes at de har fått 3 utbetalinger i mai. For pengestøtter med utbetaling hver 14 dag er dette vanlig 2 ganger i året. Grunnbeløpet i folketrygden (G) ble regulert med virkning fra 1. mai. For alle som har levert meldekort i mai, ble satsendringen utbetalt i mai. Enkelte utbetalinger fra de siste dagene i mai oppgis på «dine utbetalinger» på nav.no til å være 1. juni. Det skyldes forsinket kvittering fra vår bankforbindelse. Husbanken forholder seg til utbetalingsdato som var 29. – 31. mai, og grunnlaget for bostøtte for juni vil ikke bli påvirket av at det står 1. juni. Utbetalinger fra NAV merket med teksten «Etterbetaling», hvor perioden står oppgitt i parentes, har ingen sammenheng med regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Linjer merket med «etterbetaling» er utbetalt i mai, men gjelder dager for tidligere måneder. Ta kontakt hvis det er noe mer.»

– Jeg klarer ikke å lese dette på annen måte enn at de overser totalt de politiske føringer, sier Elisabeth Thoresen i en kommentar til NAVs svar.

– Igjen er det AAP mottakere som taper. Etterbetalingen for grunnbeløpet er tatt med i inntekten for mai. Trygdeoppgjøret var 23. mai, det vil si at minst en eller to utbetalinger for mai er det kommet etterbetaling for, som skulle vært holdt utenfor inntektsgrunnlaget i mai, slik vi har forstått det.

Klar beskjed

AAP-aksjonen har forespurt leder i Arbeids- og sosialkomiteen, Freddy André Øvstegård, om saken – som uttaler følgende om hva de politiske føringene går ut på:

– Den eneste måten å tolke eller løse vedtaket på, er at all etterbetaling som følger av reguleringen ikke regnes med, slik at det ikke tar noen over grensa eller fører til redusert bostøtte ellers.

– Her må statsråden rydde opp, avslutter Elisabeth Thoresen.

 

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »