Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-AKSJONEN

NAV skader fremdeles nesten alle med ME

Stortinget har vedtatt at NAVs forskjellsbehandling av ME-syke skulle opphøre. NAV har ignorert innspill fra et samlet fagmiljø og pasientene. NAV fortsetter å kreve at ME-syke behandles med metoder som kan være skadelige som betingelse for å søke uføretrygd. NAV har null kontroll på effekten av opphold på rehabilitering. Stortingspolitikerne ble lurt og pasientene lider.

Et pensjonssystem som er umulig å forstå

På mandag deltok AAP-aksjonen på pensjonsseminar i regi av Pensjon for Alle. Seminaret var utrolig lærerikt og ga oss i AAP-aksjonen en solid innføring i hvordan pensjonsforliket vil påvirke oss. Pensjon angår alle, enten du har fast arbeid i privat eller offentlig sektor, er arbeidsledig, har arbeidsavklaringspenger eller er på uføretrygd.

I NAV-karusellen som autist

Jeg har frem til langt opp i voksen alder vært udiagnostisert autist, noe som har gitt meg store problemer med å fungere i skole og arbeidsliv fordi jeg ikke fikk hjelp og selv ikke forsto hva som var galt. Men jeg har aldri hatt det så ille som da NAV kom inn i bildet, med alle sine krav som helt ukritisk skal gjelde likt for alle. Hvor mye dårligere har jeg egentlig blitt?

AAP-mottakere blir avvist av bankene

AAP-aksjonen har gjort en undersøkelse blant medlemmene i Facebook-gruppen omkring hvordan de som AAP-mottakere blir møtt når de søker boliglån eller ønsker å flytte lånet til en annen bank – dette på bakgrunn av dyrtiden og alle generelle oppfordringer til forbrukerne gjennom media, om å «benytte sin forbrukermakt» og bytte bank. Resultatet er nedslående.

Skremmende kvinne-holdninger fra NAV

NAV har sett nærmere på kvinners sykefravær gjennom livet. Kvinner rammes mer enn menn av visse diagnoser, og får store merbelastninger når livshendelser kommer på toppen fordi de i utgangspunktet «jobber dobbelt.» Nå skal enda et utvalg nedsettes for å se på mulige tiltak mot denne «uheldige» samfunnstrenden som har vart siden tidenes morgen – og som for det meste bunner i kvinners biologi, men også i at det ikke er full likestilling i norske hjem.

AAP-undersøkelsen 2023 avdekker fortsatt stor svikt i NAV

AAP-aksjonen presenterer her sin undersøkelse for 2023, og som er gjort i perioden oktober-november med til sammen 1000 respondenter. Karensåret er fjernet, men mange av forholdene fra den forrige undersøkelsen i 2019 er fortsatt tilstede. Blant de mest skremmende svarene, er at 50 prosent av de spurte mener NAV trenerer saken deres ved å aldri bli fornøyd med omfanget av utredning, behandling og arbeidsavklaringstiltak.

Forskere: Skyhøy selvmordsrisiko blant AAP-mottakere – og særlig kvinner

Dagens Medisin publiserte tirsdag denne uken en artikkel om et forskningsprosjekt på sammenhengen mellom selvmord og å være på ytelsen Arbeidsavklaringspenger fra NAV. Funnene overrasket forskerne så kraftig, at de måtte analysere dataene flere ganger for å dobbeltsjekke at det de fant var korrekt.

En endeløs og invalidiserende avklaringskarusell

Retts- og forvaltningspraksis er at disse bestemmelsene praktiseres svært strengt, noen ganger så strengt at det grenser til det absurde. Det er tallrike eksempler på syke som blir kvernet igjennom det ene arbeidsrettede tiltaket etter det andre. Ressursbruken i denne bransjen er enorm, og her er det mange private selskaper som gjør god butikk.

– Nav må være den største misbrukeren av vårt helsevesen

Ingen av de involverte forstår hva det er kvinnen mangler av utredning eller behandling - og hun kvalifiserer heller ikke til mer og får dermed ikke adgang til mer. Likevel mener både NAV og Trygderetten at hun ikke er avklart, og at hun derfor må gå flere runder i NAV-systemet. Helsen hennes kan jo brått bedre seg, mener Trygderetten i kjennelsen fra mai i år.