Trykk “Enter” for å komme videre

Forskere: Skyhøy selvmordsrisiko blant AAP-mottakere – og særlig kvinner

Dagens Medisin publiserte tirsdag denne uken en artikkel om et forskningsprosjekt på sammenhengen mellom selvmord og å være på ytelsen Arbeidsavklaringspenger fra NAV. Funnene overrasket forskerne så kraftig, at de måtte analysere dataene flere ganger for å dobbeltsjekke at det de fant var korrekt.

Forskerne har fokusert på data fra alle mottakere av ledighetstrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP) for perioden 2004-2014. Personene var i aldersspennet 19 til 58 år. AAP som ytelse ble innført i 2010, da midlertidig uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger ble slått sammen.

Data fra ca 1 million menn – og ca 1 million kvinner

Forskerne har hatt tilgang til data fra til sammen 1.063.052 menn – og 1.024.238 kvinner.

Dagens Medisin publiserte en sak basert på en artikkel i «Forskningsnytt for allmennmedisinsk forskningsfond”, og denne kan leses i sin helhet her på Legeforeningens nettsider.

I artikkelen fremgår det at sammenhengen mellom arbeidsledighet og selvmordsfare, allerede er kjent. Men at nå har forskerne altså, trolig som de første, sett på en risiko over tid og som har skilt mellom det å være uten jobb grunnet helseproblemer, og det å ikke ha arbeid av andre årsaker.

Skyhøy risiko for kvinner

I saken kan man blant annet lese:

«Risikoen for å dø i selvmord var cirka 2,5 ganger høyere for personer som mottok arbeidsledighetstrygd enn for folk som var i jobb. Hos personer som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) var den estimerte risikoen for selvmord enda høyere: Det første året hadde menn nesten 6 ganger høyere risiko for selvmord, sammenlignet med menn i arbeid, mens risikoen for kvinner var nær 9 ganger høyere.

Etter to år var den såkalte oddsen for å dø i selvmord 8 ganger høyere for menn og 12 ganger høyere for kvinner.»

Måtte dobbeltsjekke

Den høye selvmordsrisikoen i gruppen som mottok AAP, overrasket forskerne spesielt.

– Jeg hadde ikke forventet at risikoen for selvmord var så mye høyere for de som får AAP og for kvinner spesielt. Vi kjørte flere analyser mange ganger. Med så høye odds ratio, trodde vi det måtte være en feil. Men vi fant ingen feil, sier Carine Øien-Ødegaard, som er forsker ved Avdeling for psykisk helse og selvmord på Folkehelseinstituttet og doktorgradsstipendiat ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun uttaler dette til Forskningsnytt i forbindelse med studien.

Av artikkelen fremgår det at blant dem som døde i selvmord, var 5,7 prosent arbeidsledige – og 21,4 prosent mottok AAP.

Tilsvarende prosentandel i kontrollgruppen, med folk i jobb, var henholdsvis 3,4 prosent og 3 prosent, ifølge Forskningsnytts artikkel.

Forskerne ber legene være oppmerksomme

Øien-Ødegaard uttaler videre i saken:

– De som mottar AAP har jo en helsemessig grunn til at de ikke er i arbeid. Mange har allerede en psykisk lidelse, og vi vet at det er den største risikofaktoren for å dø i selvmord.

Da forskerne ble spurt om hvordan resultatene fra undersøkelsen, som ble finansiert av Forskningsrådet, best kunne benyttes – svarer Øien-Ødegaard:

– Det er veldig mange som er ute av arbeid, og få av dem dør i selvmord, men de har likevel en økt risiko. Fastlegene kan jo ha en liten stemme i bakhodet som sier at dette er en utsatt gruppe og at det er viktig å være spesielt oppmerksom. Jeg synes også det burde vært en oppfølging fra NAV med mulighet for å prate med noen når man får stønad som arbeidsledighetstrygd eller AAP.

 

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »