Trykk “Enter” for å komme videre

Høyres brutale velferdspolitikk

Vi er en AAP- aksjon. Vi er en organisasjon og vi jobber for at alle syke og skadde skal ha en avbruddsfri inntektssikring etter folketrygdloven, fra du blir syk og frem til ferdig avklart opp mot arbeid og/eller en uføretrygd. Denne inntektssikringen må også ligge over fattigdomsgrensen.

Vi har klart å få fjernet karensåret i AAP lovverket. Denne brutale og slemme lovbestemmelsen som Høyre-regjeringen med Erna Solberg innførte i 2018. Den har hatt, og har fortsatt, store menneskelige og økonomiske konsekvenser for mange av de som ble rammet av den. Tenk deg selv hva som ville ha skjedd med deg om du stod uten inntekt i et helt år…

Vi fikk et regjeringsskifte i 2021. Noe vi var helt avhengige av for å få vekk denne ideologiske sosialpolitikken til Høyre regjeringen, og for å få fjernet lovbestemmelsen om karens som vi vet har tatt liv og ødelagt så ufattelig mange flere.

Vi feiret da lovbestemmelsen om karens ble fjernet med ny AP regjering og Jonas Gahr Støre som statsminister.

Vi har sett at ny regjering har tatt mange skritt i riktig retning og vi skulle ønske at vi kunne ha ropt et høyt HURRA, men vi kan ikke det.

Vi ser og opplever at syke og skadde fortsatt ikke har en avbruddsfri inntektssikring. NAV sine arbeidsrutiner blir ikke fulgt, og hver eneste uke kommer det inn nye meldinger om at syke står uten inntekt fordi navs veiledere ikke har gjort jobben sin. Vi har varslet til Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og politikere. Men ingen evner eller ønsker å gjøre noe med dette. Vi får beskjed om at de syke selv må sende inn en serviceklage på sin veileder. Akkurat som om det gir et nytt AAP vedtak og penger på konto…..

I utgangspunktet står også altfor ofte syke, uføre og minstepensjonister i en vanskelig økonomisk situasjon. Minsteytelsene ligger langt under fattigdomsgrensen og vi vet at over 80% av de som står i matkøen utenfor Frelsesarmeen alt mottar en ytelse fra NAV.

Flere mennesker i matkø

Fra våren 2021 har mediene skrevet om matkøer og at disse er blitt lengre. Det var under Erna Solberg og Høyre-regjeringen det hele startet. 8 år med Erna Solberg begynte å sette sine dype spor i forskjells-Norge. Og vi må ikke glemme dette.

Vi har stilt spørsmålet: hvorfor blir matkøene lengre når vi har NAV?

Dette spørsmålet har vi ikke sett at noen medier har fulgt opp på en god måte eller dykket ned i og undersøkt. Det er som om mediene selv kun skal ha de gode, store overskrifter og fortelle den triste enkelthistorie uten å ta stilling til hvordan vi har kommet hit og hva som egentlig har skjedd og skjer….

Vi skulle så gjerne ønske at vi kunne ha skrytt av den sittende regjering og gått ut og sagt de gjør en god jobb, men vi kan ikke det når matkøene blir lengre og de mest sårbare gruppene sliter enda mer enn det de gjorde tidligere på grunn av økte renter og priser på mat, strøm med mer.

Samtidig så vet vi også at når vi kritiserer sittende regjering, så kan flukten av velgere over til høyresiden bli stor. Dette må ikke skje. Høyresidens sosialpolitikk er gift for oss syke, uføre og minstepensjonister. At altfor mange av oss sliter i dag er sikkert, men med et land styrt av Høyre vil vi gå fra ille til så mye verre. Høyre vil gjeninnføre loven om karens. Vi vil få enda flere insentiver inn i både lovverk og arbeidsrutiner hos NAV som vil formørke våre liv.

Høyre bygger sin politikk på en ideologi, og ikke på kunnskap eller forskning. Dette er skummelt, og særlig for oss som er syke og uføre. Høyre har fokuset på penger – og ikke mennesker.

Dessverre opplever vi nå at nye mennesker innlemmes i gruppen «fattige». Fattige mennesker er de som lever under fattigdomsgrensen. I dag er 10% av Norges befolkning definert som fattige.

En brutal politikk

Vi har en lang vei å gå for å få snudd utviklingen, og en ting er sikkert: For å få løftet mennesker ut av fattigdom er ikke Høyre svaret.

Høyre som ønsker å gjeninnføre karensåret, som ønsker å redusere sykelønn, som skal kutte tannlegestøtten, som ønsker å kutte i brillestøtten, og som ønsker at uføre mennesker skal måtte jobbe for uføretrygd, men med 1/3 av lønnen som friske mennesker får.

De vil innføre aktivitetsplikt for alle under 40 år som mottar sosialhjelp – i dag vet vi at syke mennesker på uføretrygd i stadig større grad må søke om supplerende sosialhjelp for å ha nok til mat på bordet.

Uføre mennesker er erklært av NAV til å ikke ha arbeids- og inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Dessverre vet vi at mange på høyresiden i politikken i dag tror at AAP mottakere og uføre kun mangler vilje – og ikke evne –  til å jobbe. Vi må “bare komme oss opp om morgenen”, og arbeid hevdes å kurere alt, både sykdom og fattigdom.

Høyres kutt i velferden må gjøres fordi det koster å kutte i skattene til de som har mest. De som ikke har råd til egen bolig og er tvunget ut på et brutalt leiemarked, skal betale for at huseiere skal slippe eiendomsskatten. De vil senke skattenivået for alle med skatteevne, de som har så lav inntekt at de ikke har skatteevne vil ikke merke bedring i økonomien. Skattelettelser koster, ingenting er gratis. Høyre ønsker at de som har minst skal betale for skattelettelser. De som har minst skal ikke lenger få støtte til tannlege, briller, eller nok penger til mat på bordet etter at husleie og strøm er betalt.

Vi trenger mer

Dagens regjering har ikke gjort så mye for syke og uføre som vi i AAP-aksjonen hadde håpet på, men en ting vet vi; de har gjort langt mer enn Høyre noensinne ville gjort for syke, skadde, uføre og minstepensjonister. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sørget for at det brutale karensåret ble fjernet, Høyre ønsker å gjeninnføre det.

———

Vi i AAP-aksjonen etterlyser en helt ny sosialpolitikk fra dagens regjering. En politikk som er bygd opp om kunnskapen og forskningen som fremmer god helse, menneskelig utvikling og læring. Vi trenger også å få løftet alle minsteytelser til over fattigdomsgrensen og få satt veiledende satser for økonomisk sosialhjelp opp mot SIFOs referansebudsjett. Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å fortsette å stemme rød/grønt. Og vi må håpe at den sittende regjeringen ser enda lengre til venstre i sin sosialpolitikk, og vil gjøre vår hverdag enda bedre.

Vi ber dere alle også om å sjekke ut om «ditt parti» har en velferdspolitikk som gagner deg.

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »