Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-undersøkelsen 2023 avdekker fortsatt stor svikt i NAV

AAP-aksjonen presenterer her sin undersøkelse for 2023, og som er gjort i perioden oktober-november med til sammen 1000 respondenter. Karensåret er fjernet, men mange av forholdene fra den forrige undersøkelsen i 2019 er fortsatt tilstede. Blant de mest skremmende svarene, er at 50 prosent av de spurte mener NAV trenerer saken deres ved å aldri bli fornøyd med omfanget av utredning, behandling og arbeidsavklaringstiltak.

AAP-aksjonen har igjennom flere e-poste til Arbeids- og velferdsdirektoratet stilt en rekke kritiske spørsmål som direktoratet ikke har klart å svare oss på. Vi valgte derfor å lage en ny undersøkelse hvor AAP-mottakere selv kunne svare oss på de kritiske spørsmål vi ønsker svar på.

Blant funnene, trekker vi frem at over 70 prosent av de spurte hadde hatt AAP i over 3 år. Over 10% har vært igjennom 4 AAP løp eller flere. 8% som allerede mottar AAP, har en ny AAP søknad inne. Over 50% mener NAV trenerer deres AAP sak. Opp mot 9% har søkt uføretrygd flere ganger og fått avslag.

Står uten inntektssikring i lange perioder

Over 20% opplever å stå uten en løpende inntektssikring mellom to AAP løp i alt fra 2 uker og oppover. 10% står uten inntekt i 12 uker eller mer.

Dette altså til tross for at Hurdalsplattformen garanterer NAVs brukere en avbruddsfri inntektssikring.

Det er svært få AAP mottakere som ikke skifter veileder flere ganger igjennom et AAP løp. Skifte av veiledere gir ofte liten eller ingen kontinuitet i AAP løpet. Flere forteller at de opplever å begynne på nytt igjen – og igjen.

126 av de spurte i vår undersøkelse har hatt mellom 5 og 9 veiledere i sitt siste AAP-løp.

Kvinnene sliter

Det er flest kvinner som har svart opp vår AAP undersøkelse. Det er også flest kvinner som mottar AAP. Vår hypotese er også at flere kvinner sliter mer med NAV enn menn.

Ut i fra alle de innlegg med spørsmål, personlige meldinger og e-poster som kommer inn til AAP- aksjonen forstår vi også at det er flest kvinner som sliter med å bli ferdig avklart i NAV systemet. Kvinnehelse har heller ikke vært prioritert innenfor forskning.

Syke blir billig arbeidskraft

Ytterligere et spørsmål vi stiller oss i undersøkelsen, er:

Hvorfor skal syke på AAP måtte gå igjennom flere tiltak, og opp mot og over 11 tiltak, når resultatet blir det samme?

Hvorfor holder det ikke med ett arbeidsrettet tiltak? Og hvorfor stoler ikke NAV på sine leverandører?

Denne bruken vi ser av arbeidsrettede tiltak forteller oss også at dette er et pengesluk, hvor ofte private aktører innenfor arbeidsmarkedstiltak tjener store penger – og private bedrifter kan få mye gratis/billig arbeidskraft (sosial dumping).

Denne bruken av tiltak vi her er vitne til, som ikke gir syke/skadde på AAP noe mer arbeidsevne eller lønnet arbeid, bør det stilles mange kritiske spørsmål ved.

Aksjonsleder Thoresen: – NAV forlanger – helsevesenet sier nei

-Igjennom vår nye AAP-undersøkelse avdekker vi svært kritikkverdig forhold om både NAV-systemet, om lovverket vårt og arbeidsrutinene til NAV, og hvordan dette fungerer overfor syke og skadde AAP-mottakere. Vi forstår at den måten lovverket blir tolket på i NAV gir et misbruk av ressurser og penger i både helsevesen og i NAV. Hvor mange milliarder kroner som her renner ut av NAV- systemet og vårt helsevesen uten noe kritisk tenkning har vi ikke tall på, men vi snakker nok om svimlede beløp som kunne og burde vært brukt til å heller øke ytelsene til syke og uføre, sier hun.

Nav pålegger AAP mottakere nye rehabiliteringsopphold, utredninger og behandlinger, ofte i spesialisthelsetjenesten. Fastlegen må henvise og som oftest kommet avslaget. Tilbake står fortvilte AAP mottakere og vet ikke hva de skal gjøre. NAV forlanger, helsevesenet sier nei. Vi er også kjent med at deler av helsevesenet nå opplyser om at henvisninger fra NAV med avklaringsfomål blir automatisk avslått, opplyser Elisabeth Thoresen.

To eksempler på dette, finner dere i lenkene nedenfor.

Friskgården

Betania Malvik

-Nav skal ikke ta helsefaglige avgjørelser, men vi ser og opplever at de gjør dette hver eneste dag i sine vurderinger av AAP og uføre saker. Vi kan som sist slå fast at NAV altfor ofte gjør syke enda sykere. Nav har selv innrømmet mangelen på de 4 K’er. Mangelen på god kommunikasjon innad og ut av nav, mangelen på god og riktig kompetanse, og kapasiteten ikke er tilstede og at kritisk tenking mangler. Dette går som en rød tråd igjennom hele nav. Vi kan ikke spore noen bedring i nav etter vår siste AAP undersøkelse fra 2019. Vi trenger en full gjennomgang av nav med sitt lovverk og arbeidsrutiner, og hva som er virkeligheten for syke på AAP og som er på vei over på en uføretrygd. Når over 50% av AAP mottakere mener nav trenerer deres sak, og bruken av tiltak er så ukritisk bør alle varsellamper lyse.

Thoresen tilføyer at mange må kjenne på stor avmakt i dette systemet. At det er som om AAP-mottakere ikke har noe de skulle ha sagt.

-Vi trenger endringer og syke og uføre må behandles med respekt og verdighet

 

-Nav og politikere må våkne opp og se hva som virkelig skjer med syke i våret samfunn. Vi trenger endringer. Og syke og uføre må behandles med respekt og verdighet. I dag opplever alt for mange strukturell vold og store psykiske belastninger/terror fra NAV. Dette er både fra systemet med sitt lovverk, og gjennom arbeidsrutiner samt enkeltansatte. At syke blir gående i NAV- systemet i 7, 12, og nærmere 20 år, og dette misbruket av vårt helsevesen, må opphøre, avslutter Thoresen.

 

Hele undersøkelsen kan leses i vinduet nedenfor.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »