Trykk “Enter” for å komme videre

Åtte av ti i matkø mottar NAV-ytelser

Last updated on 16. februar 2023

— At flere oppsøker matkøene må ses i sammenheng med ytelsesnivået på sentrale inntektssikringsordninger, særlig minsteytelsene. Er matkøene et tegn på feil balanse mellom hensynet til grunntrygghet og hensynet til arbeidsinsentiver i inntektssikringssystemet? spør de tre Fafo-forskerne Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen.

Fafo har har kartlagt Frelsesarmeens tilbud om mathjelp i Oslo, Drammen og Sarpsborg i november 2022. De tre forskerne har undersøkt hvem som besøker Frelsesarmeens matutdeling, hva som er de viktigste årsakene til at folk søker mathjelp, og hvordan det oppleves å søke denne typen hjelp. Funnene er oppsummert i rapporten «Veldedighet i velferdsstaten», som ble presentert onsdag.

I sammendraget fra rapporten står det at i en idealsituasjon kan man håpe at en del av de som er avhengig av velferdsstatens ytelser kan styrke sin relasjon til arbeidslivet og på den måten få en bedre økonomi. Samtidig illustrerer intervjuene at veien fram til full jobb og selvforsørgelse er lang for mange.

— Et annet spørsmål er om terskelen til hjelp fra NAV for høy? Mange informanter opplever det slik, og at det er et system hvor rommet for skjønn er begrenset og strenge kriterier og krav til dokumentasjon gjør det vanskelig å få hjelp, oppsummerer forskerne.

Rapporten viser at to tredjedeler av de som mottar mathjelp er kvinner. Over halvparten av gjestene oppgir at de bor sammen med barn. En tredjedel av gjestene bor alene. Ni prosent av gjestene oppgir at de har en relasjon til arbeidslivet, nesten alle jobber deltid eller innimellom.

Det fremgår også at de fleste gjestene (84 prosent) mottar en eller flere ytelser fra NAV. To tredjedeler av de registrerte gjestene er født i et annet land enn Norge. Mer enn en fjerdedel av gjestene har oppsøkt matutdelingen for første gang i løpet av det siste året. For litt over halvparten av gjestene er det mer enn tre år siden de første gang oppsøkte dette tilbudet. En av fem gjester sier at de regelmessig eller av og til henter mat andre steder.

— Vi har to tydelige indikasjoner på at behovet for mathjelp har økt. For det første er organisasjonene som deler ut mat samstemte om at det har vært en økning i hjelpebehovet. Også ansatte og frivillige i Frelsesarmeen har registrert en økning. Flere presiserer at pandemien medførte en betydelig økning i antallet som oppsøkte matutdelingen, men at det gjennom det siste året har vært en ytterligere økning. For det andre bekrefter registreringen av julehjelp i Frelsesarmeen at etterspørselen etter mathjelp øker, skriver de tre forskerne.

Elisabeth Thoresen

AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen, som var til stede da rapporten ble lagt fram, er tydelig på at funnene i rapporten er alvorlige.
— Vi mener at regjeringen mangler kriseforståelse og ikke tar på alvor det store antallet fattige og trygdede som havarer fullstendig akkurat nå. De økende matkøene er et alvorlig tegn. Jeg er heller ikke overrasket over at forskerne påviser at åtte av ti i matkø mottar NAV-ytelser. Det stemmer helt med det vi selv erfarer i kontakt med disse brukergruppene, sier hun.

Elisabeth Thoresens konklusjon er at de altfor lave minsteytelsene i folketrygden skaper stor fattigdom og armod, og hun er oppgitt over regjeringens handlingslammelse. Hun mener også at ordningen med økonomisk sosialhjelp slett ikke fungerer som et sikkerhetsnett slik det er tenkt. Til det er satsene for lave og ordningen altfor rigid.
— Det vi opplever akkurat nå er politisk valgt fattigdom som påfører enkeltmennesker enorme menneskelige lidelser og fortvilelse. Og samtidig har vi en statskasse som flyter over av penger. Det er rett og slett et svik mot de som sitter nederst ved bordet, sier hun.

Les mer hos Fafo: Sammendrag av rapporten «Veldedighet i velferdsstaten»

Les mer i Aftenposten:  Rapport fra Fattig-Norge: Nav sender folk til fattigkø og frivillige hjelpetilbud

Les mer i Fontene: 8 av 10 i matkø mottar penger fra Nav: – Systemet fungerer ikke

Les mer i Vi: Flere i matkø: – Ikke meningen at vi skal erstatte Nav

Les mer i Dagsavisen: Korpslederen i Frelsesarmeen: – Det verste jeg har sett på mine 18 år

Lytt til NRK Politisk kvarter: Nav følger fattige til Frelsesarmeen for å få mat

Foto: Illustrasjonsfoto

 

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »