Trykk “Enter” for å komme videre

Hvem skremmer folk bort fra NAV?

Last updated on 19. januar 2023

Vi blir beskyldt for å skremme de som trenger hjelp fra NAV, bort fra NAV. Men vi gjør jo nettopp det motsatte – vi gjør jobben NAV burde gjort.

Jeg så Dagsnytt 18 på NRK i går om NAV, mellom stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R), statssekretær Tomas Norvoll (Ap) og leder for NTL NAV Torgeir Homme. Og jeg blir bare helt oppgitt.

Det er jo helt umulig å debattere NAV og dette systemet, når NAV selv ikke på noen måte er åpne for den kritikken som kommer frem.

Dette dreier seg selvfølgelig også om de ansatte, og hva vi ser og opplever at syke på arbeidavklaringspenger (AAP) og uføre blir møtt med i både statlig og kommunalt nav. Vi opplever ansatte som ikke har kompetanse, som bruker sin makt til å true med frivillig eller tvungen forvaltning, om syke på AAP som blir tvunget inn i tiltak med beskjed om at de vil bli fratatt pengene sine om de ikke gjør som de får beskjed om, med mer.

Jeg sitter og kjenner på at vi her i AAP-aksjonen blir beskyldt for å skremme de som trenger hjelp fra NAV, bort fra NAV. Vi gjør jo nettopp det motsatte. Vi gir medlemmene av Facebook-aksjonsgruppa vår råd og veiledning om hva de kan gjøre, hvordan arbeidsrutinene til NAV skal fungere, hva som står på nav.no, og hva lovverket sier.

Vi opplyser om rettigheter og plikter. Vi gjør ofte den jobben NAV selv skulle ha gjort, men som vi ser og opplever at NAV enten ikke har tid til å gjøre, eller ikke har kompetanse til å svare på. Vi kan lese meldinger fra NAV-ansatte hvor det de svarer er direkte feil, sett opp mot hva som står på nav.no eller i lovverket.

Vi opplever at NAV-ansatte bryter sitt eget lovverk og sine arbeidsrutiner hver dag. Og påpeker vi disse feilene så blir vi møtt med at eier av sak må «sende inn en serviceklage».

En slik klage endrer ikke noe som helst, og den gir heller ikke penger på konto, for eksempel når AAP-vedtaket er gått ut på dato uten at AAP saken er ferdig vurdert fra NAV lokalt og alle arbeidsrutiner er brutt.

Det er viktig å huske at én enkeltsak i mediene representerer store grupper. Når vi leser om en som har mistet sine arbeidsavklaringspenger uten å ha mottatt noe vedtak om opphør, så vet vi at dette rammet over 1500 personer i 2020.

Vi vet også at dette går på den enkelte veileder i nav som ikke har gjort jobben sin overfor den AAP-mottakeren denne ansatte har på sin arbeidsbenk. Det er der ansvaret hører hjemme. Men denne ansatte får ikke noe konsekvenser. Det er kun eier av sak, den syke som står igjen uten en inntektssikring som bærer alle konsekvensene.

Hvor mange som sto uten inntekt og uten et vedtak på opphør av AAP i 2021 eller i 2022 vet vi ikke. Og det store spørsmålet er om NAV er blitt noe bedre?

Dette her er David mot Goliat, og hele hans hær. Jeg kjenner på en stor avmakt.

Også publisert i Trønderdebatt.no

Les mer: Vi må kunne debattere velferdsordningene

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »