Trykk “Enter” for å komme videre

Innlegg publisert i “Meninger”

Innlegg og dagens mening av redaktøren

Om «å gå på NAV»

«De som går på Nav», sier Anniken Haugli på Dagsrevyen. Hva skal det bety, at noen GÅR  på Nav?  Nav har ansvaret for…