Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-undersøkelsen

«AAP-undersøkelsen 2019» er en undersøkelse som hadde som formål å finne ut hvem AAP-brukerne var og hvordan de har det. Undersøkelsen ønsket også å kartlegge hva slags
inntektssikring AAP-brukerne har fått, hvordan avklaringen mot arbeid eller trygd har vært og hvordan situasjonen deres er i dag. Rapporten fra undersøkelsen “Hjelpen som forsvant” ble offentliggjort 6. mai 2019.

Viktige funn i undersøkelsen:

  • Ni av ti som har mistet arbeidsavklaringspengene etter 1. januar 2018 sier at de i stor grad eller i svært stor grad, er blitt sykere av den økonomiske usikkerheten og prosessen med Nav.

Les mer her (PDF-dokument) – 100 sider:

http://bit.ly/AAP-poll-rapport