Trykk “Enter” for å komme videre

Blir sykere av utryggheten og prosessen med NAV

Last updated on 4. juli 2019

AAP-ordningen fører til at de som har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom blir sykere, både av den økonomiske usikkerheten og av prosessen med NAV, viser AAP-undersøkelsen 2019. Dermed blir den eventuelle veien inn i arbeidslivet lengre enn den ellers ville vært. Åtte av ti som mottar arbeidsavklaringspenger svarer at økonomisk usikkerhet og prosessen med NAV i stor grad eller i svært stor grad er sykdomsforsterkende (A4.5), mens ni av ti som har mistet ytelsen sier det samme (C4.5).

Andre viktige funn i undersøkelsen er at AAP-perioden for de som har mistet ytelsen i liten eller svært liten grad har forbedret mulighetene for å komme i arbeid, og at mange har store eller svært store økonomiske problemer.

Les mer om AAP-undersøkelsen her.