Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-aksjonen har varslet Riksadvokaten – karenstiden i AAP kan være ulovlig

– Vi mener karenstiden kan være i strid med menneskerettighetene, sier Sondre A. Sandal (bildet), advokatfullmektig i Advokatconsult til NTB. 

Sandal har fordypning i EØS-rett og menneskerettigheter. På vegne av foreningen AAP-aksjonen, som lenge har bestridt lovligheten av karenstiden, har Sandal skrevet en juridisk betenkning som nylig er sendt Riksadvokaten, skriver Dagsavisen.

Der vises det til en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) fra 1996, hvor en tyrkiske statsborger vant fram i et søksmål mot staten Østerrike. Mannen stevnet staten for ikke å ha blitt innvilget økonomisk nødhjelp når han ikke lenger hadde rett til arbeidsledighetspenger. EMD mente retten til økonomisk nødhjelp var knyttet til om man hadde bidratt til innbetalinger i et trygdefond, slik at det ville krenke mannens eiendomsrett til fondet å nekte han hjelp.

– Dette er overførbart til den norske folketrygden. Den er jo heller ikke frivillig, den trekkes automatisk fra lønn. Medlemmene opparbeider seg rettigheter gjennom innbetalinger til folketrygden. Dermed er karenstiden et inngrep i medlemmenes eiendomsrett til fondet, sier Sandal.

Les den juridiske betenkningen om karensreglene og menneskerettighetene.

AAP-aksjonen varslet Arbeids- og sosialdepartementet om saken i november i fjor, men har ennå ikke fått svar. Til NTB opplyser departementet at de jobber med saken. Riksadvokaten, som ble varslet om saken for en drøy uke siden, sier det for tidlig å si når varselet er ferdigbehandlet .

Les mer i Dagsavisen

Les også Bryter AAP-innstrammingen med menneskerettighetene?

Foto: Privat