Trykk “Enter” for å komme videre

Mange AAP-mottagere har alvorlige økonomiske problemer

En viktig konklusjon i AAP-undersøkelsen 2019 er at AAP-mottakere er en utsatt gruppe allerede i utgangspunktet. Som ytelse utgjør AAP bare 66 prosent av inntektsgrunnlaget. Dette er et stort inntektsbortfall, og mange sliter veldig etter å ha mistet en så stor del av inntekten. AAP er en stor fattigdomsfelle, også for de som er i et aktivt AAP-løp, og dette rammer både enslige, familier og barn. Undersøkelsen viser at AAP allerede i utgangspunktet er så nøktern at mottakerne får økonomiske problemer. Mer enn to av ti med aktiv ytelse oppgir at de har store eller svært store økonomiske problemer (A5.2). Når ytelsen faller bort er antallet personer med økonomiske problemer dobbelt så stor, mer enn fire av ti sier de har store eller svært store økonomiske problemer (C5.7).

Les mer om AAP-undersøkelsen 2019

Andre viktige funn i undersøkelsen er mer sykdom og at svært få kommer nærmere arbeid i AAP-perioden.