Trykk “Enter” for å komme videre

Fafo: Arbeidsrettede tiltak

Last updated on 13. oktober 2019

Som virkemiddel i innsatsen for inkludering i arbeidslivet finnes en rekke ordninger og tiltak som skal fremme sysselsetting av personer med redusert arbeidsevne eller lav ansettbarhet. Slike arbeidsrettede tiltak skal bidra til at den enkelte øker sin mulighet til å få eller beholde et arbeid, og omfatter blant annet arbeidspraksis, tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Denne rapporten omhandler arbeidsrettede tiltak, nyere endringer i tiltaksforskriften og effekter av tiltak.

Et sentralt spørsmål er om ordningene har utilsiktede konsekvenser, herunder fortrengning av ordinært ansatte. Varehandelen, en bransje med et høyt antall deltakere på tiltak, er særlig vektlagt. Rapporten bygger på en gjennomgang av eksisterende forskning, intervjuer i varehandelen samt data fra en spørreundersøkelse til tillitsvalgte, med 2200 respondenter fra LOs forbund. Prosjektet er finansiert av Handel og Kontor (HK).

Les mer på Fago.no