Trykk “Enter” for å komme videre

Tingretten tok ikke hensyn til Regjeringsadvokatens krav om hemmelighold

En artikkel på AAP-aksjonen.no trekkes nå inn i søksmålet som tre av ofrene i trygdeskandalen har tatt ut mot Staten. I et prosesskriv til Oslo tingrett (faksimile) trekker Regjeringsadvokaten fram en av AAP-aksjonens artikler for å begrunne hvorfor saksøkerne ikke bør få innsyn i hvem som skrev den delvis hemmeligholdte NAV-rapporten i 2014.

I artikkelen refererte AAP-aksjonen en uttalelse fra professor dr juris Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo som påpekte at departementet og regjeringsadvokaten visste at de ikke kunne nekte personer med Nav-ytelser å ta med disse til andre EØS-land, og at de valgte bevisst å lure Stortinget i en lovproposisjon fra 2017. Dette viser ifølge Regjeringsadvokaten at debatten om Nav-saken er opphetet.

Regjeringsadvokaten karakteriserer utsagnet fra professor Høgberg som en «anklage», og hevder at offentliggjøring av navnene på de som skrev Nav-rapporten i 2014 kan føre til «pågang mot arbeidsgruppens medlemmer fra mennesker som er engasjert i saken, eller at navngitte medlemmer vil bli utsatt for belastende omtale i sosiale medier.»

Ifølge Aftenposten fredag reagerer Benedikte Moltumyr Høgberg kraftig på Regjeringsadvokatens anførsler, og hun mener hun trekkes inn i en sak hun ikke er en del av. Hun mener hun henges ut som en sikkerhetstrussel mot statsansatte. I et brev til statsministerens kontor spør professor Høgberg om Staten har til hensikt å utsette henne for personsjikane. Jussprofessoren vil blant annet vite hvem som står bak, skriver avisa.

Oslo tingrett valgte onsdag å imøtekomme kravet fra Nav- ofrenes advokater om å offentliggjøre navnene på de som skrev NAV-rapporten i 2014. Dermed blir det mulig å stevne arbeidsgruppas medlemmer som vitner i rettssaken som kommer opp i mars. Retten vil imidlertid ikke gi Nav-ofrene innsyn i hva som står i de sladdede delene av 2014-rapporten fordi de mener dette ikke er relevant for det som tingretten skal ta stilling til.

AAP-aksjonen mener uavhengig av dette søksmålet at det er en selvfølge at hele 2014-rapporten blir offentlig, både innholdet i den og de som står bak. Sett i lys av den omfattende urett som er begått mot svært mange ofre er det særdeles viktig for gjenoppretting av tilliten til myndighetene at alt kommer på bordet, og at alt kan ettergås i full offentlighet.

Les mer: Professor dr juris Benedikte Moltumyr Høgberg: – Vi ble alle lurt

Les mer: Leder av EFTA-domstolen hudfletter norske myndigheter i NAV-skandalen

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »