Trykk “Enter” for å komme videre

Uenighet om rundskrivsendringen i 2016 var en innstramming av lovverket

Last updated on 20. juni 2019

Lise Christoffersen (Ap) har stilt følgende spørsmål til arbeids- og sosialministeren:

Nav melder om kraftig nedgang i mottakere av arbeidsavklaringspenger etter innstrammingene fra 2018. Interne varslinger i Nav tyder på at innstramminger (også i forlengelse etter § 11-lO) alt hadde foregått internt i etaten før Stortinget gjorde sitt vedtak, men uten at Stortinget kjente til det.
Vil statsråden ta et snarlig initiativ til å vurdere om den dramatiske nedgangen i antall personer på AAP, herunder på unntak etter § 11-12, 2. ledd, kan ha sammenheng med at lovendringene har fått en sterkere virkning enn forutsatt?

Statsråden fremholder i sitt svar at det ikke har vært slike innskjerpinger i regelverket, verken på lov- eller forskriftsnivå, før de nye og strengere reglene om varigheten på arbeidsavklaringspenger ble innført fra 1. januar 2018. 

Les mer på Stortingets hjemmeside

Foto: Stortinget