Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-mottakere merket en innstramming allerede høsten 2016

Last updated on 24. juni 2019

Lise Christoffersen (Ap) stilte følgende spørsmål til arbeids- og sosialministeren:

Via facebookgruppa “Aksjon mot AAP forslag” er det nylig lagt ut melding om at stadig flere nå får beskjed av sine veiledere i Nav om at reglene for arbeidsavklaringspenger er innskjerpet, og at brukerne ikke kan regne med å få perioden forlenget, selv om de ikke er ferdig avklart.

Kan statsråden opplyse om hva slags innskjerping dette er snakk om, og med hvilken hjemmel?

Statsråden svarte at det har ikke vært en innskjerping i regelverket, verken på lov- eller forskriftsnivå.

Les mer på Stortingets hjemmeside