Trykk “Enter” for å komme videre

Uføre nektes å søke uføretrygd fordi de ikke «har arbeid som mål»

«Jeg er klar over at Solbergregjeringens usosiale innstramminger i AAP har medført at manglende medisinsk avklaring ikke lenger gir rett til forlenget AAP, men når en person kastes ut av AAP fordi vedkommende er ferdig avklart som for syk til å ha arbeid som mål, så er det ulogisk og uforståelig at vedkommende ikke samtidig er ferdig avklart for uføretrygd», skriver Aps Lise Christoffersen i et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialministeren.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant viser til at hun i det siste har mottatt en rekke henvendelser fra personer som til tross for at de er avklart som for syke til å ha arbeid som mål, mister arbeidsavklaringspenger, samtidig som de nektes å søke uføretrygd. Hun ber statsråden svare på hvor mange dette gjelder, og med hvilken hjemmel de nektes de å søke uføretrygd.

Christoffersen viser til at det i lovens forarbeider ble presisert at det i de tilfeller der arbeid ikke er et alternativ, skal gis en rask avklaring i forhold til eventuell rett til varig uførestønad.

Les mer på Stortinget

Foto: Stortinget