Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-mottakere mister sin AAP uten varsel eller vedtak

Last updated on 20. juni 2019

Lise Christoffersen (Ap) har stilt følgende spørsmål til arbeids- og sosialministeren: Dagsavisen hadde onsdag 7. november 2018 en artikkel om personer på arbeidsavklaring som opplever at stønaden faller bort uten at de er varslet om det, uten at det er tatt stilling til evt. forlengelse og uten at det er vurdert om vedkommende bør tilstås uførepensjon. De risikerer å stå helt uten inntekt.

Hvilke tiltak har og vil statsråden iverksette for å sørge for at personer på arbeidsavklaring varsles i god tid før stønaden stanses og ikke blir stående uten inntekt fordi nye, nødvendige vedtak ikke er fattet?

Svaret fra Statsråden er i korte trekk at nav ikke var godt nok forbedret på lovendringen og de nye arbeidsoppgavene dette medførte.

Les mer på Stortingets hjemmeside