Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-AKSJONEN

Aktivitetsplikt- tilbud eller tvang?

Formålet med aktivitetsplikt er å øke sannsynligheten for at de som mottar stønad skal komme i arbeid, men blir det forstått…

Når hjelp ikke hjelper

Vi har metoden som kan få alvorlige psykisk syke ut i jobb. Men da må de få den hjelpen det trenger…

APP-innstrammingen kan bli dyrt for Drammen

Antallet sosialhjelpsmottakere i Drammen har økt med 119 personer fra 2017 til 2018, i følge SSBs kommunestatistikk kosta. Dette til tross…