Trykk “Enter” for å komme videre

FO med innspill til Arbeids- og sosialkomiteen om AAP

Last updated on 15. juni 2019

Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte som jobber i NAV er fortvilte over endringene i AAP, sa Marit Selfors Isaksen i FO under høringen på Stortinget på tirsdag.

NAV lokalt vet best

Isaksen fra forbundsledelsen sa videre at FO er opptatt av lokale NAV-kontor må ha bedre mulighet til skjønnsutøvelse. Det må være rom for helhetlig og sosialfaglige vurderinger og god individuell tilrettelegging og oppfølging.

-Vi er enige med Ap og Sv i at disse vurderingene må være skjønnsmessige, og at de gjøres av det lokale NAV-kontoret. Også ekspertutvalget som Vågeng ledet i før NAV-direktør, hadde dette som et av sine forslag til tiltak for et bedre NAV.

Utvalget konkluderte med at NAV-kontoret i for stor grad har blitt byråkratisk med liten anledning til å møte brukeren med en helhetlig tilnærming, og at det er nødvendig at NAV-kontoret får større handlingsrom på lokalt nivå.

Les mer på Fo

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »