Trykk “Enter” for å komme videre

Jussformidlingen i Bergen: – NAV overprøver legene

– Så lenge landets Nav-kontorer overprøver fastlegenes vurdering av om søkeren er i stand til å forsøke arbeidsrettede tiltak, er det umulig å sikre forutsigbarhet for en av Norges mest ressurssvake grupper. 

Det er juridisk rådgiver Yngvil Groth Farsund ved Jussformidlingen i Bergen som skriver dette i Bergens Tidende. Hun mener NAV må slutte med å overprøve legene, og at denne praksisen ikke er en rettsstat verdig.

Jussformidlingen er en uavhengig organisasjon som drives av viderekomne jusstudenter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner, og saksbehandlerne er studenter i sluttfasen av studiene ved det juridiske fakultet. Jussformidlingen mottar rundt 5000 henvendelser årlig fra personer med ulike juridiske problemer.

Yngvil Groth Farsund bekrefter det AAP-aksjonen har hevdet lenge, og som NAV selv bestrider, nemlig at NAV overprøver fastlegenes og spesialistenes vurderinger og konklusjoner. Hun skriver:

«Den 2. desember skrev organisasjonen AAP-aksjonen om trygderettsadvokat Inga Kjernlie. Hun slår alarm om NAVs overprøving av legeerklæringer i saker som gjelder AAP og uføretrygd.

Kjernlie forteller om at hun daglig opplever at Nav ignorerer lege- og spesialistuttalelser i vurderingen av om en søker er i stand til å forsøke arbeidsrettede tiltak eller skal innvilges uføretrygd. Trygderettssaker er et av Jussformidlingens kjerneområder, og utgjør om lag 15 prosent av alle sakene vi tar inn til skriftlig behandling.

Slik får vi innblikk i utallige historier om den enkeltes møte med velferdsstaten. Jussformidlingens erfaring er den samme som Kjernlies. Foruten fortvilelsen over å føle seg oversett, er det noe som går igjen i svært mange av sakene som gjelder uføretrygd: Det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig at legen sier at arbeidsrettede tiltak vil være nytteløst.»

Yngvil Groth Farsund fremholder også at det virker som at Nav ser bort fra Trygderettens klare regel om at ny dokumentasjon skal legges til grunn fremfor eldre dokumentasjon. I andre tilfeller ser vi at Nav avgjør en sak om uføretrygd før en oppdatert legeerklæring i det hele tatt foreligger.

Les mer i Bergens Tidende

Foto: Illustrasjonsfoto

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »