Trykk “Enter” for å komme videre

Trygderettsadvokat slår alarm om NAVs overprøving av legeerklæringer

Søndag ble det lagt ut et innlegg på AAP-aksjonens Facebook-gruppe som lød slik: «Jeg har en venninne som gikk max på AAP. De stoppet den og hun søkte på ufør og fikk avslag. De mente hun kunne jobbe (hun hadde kreft) anket den inn til trygderetten står i kø der. I går kveld døde hun av kreften.»

AAP-aksjonen kjenner ikke denne konkrete saken, og har ikke sett sakens dokumenter. Vi har derfor ikke hatt muligheten til å gå nærmere inn i dette. Vi har imidlertid i lang tid vært kritisk til det faktum at NAV overprøver vurderinger som er gjort av søkernes fastleger, spesialister og behandlere, som noen ganger kan gi fatale konsekvenser. NAV på sin side bestrider at dette skjer.

– Jeg har flere ganger opplevd lignende tilfeller, skriver trygderettsadvokat Inga Kjernlie på sin Facebookprofil.

Advokat Inga Kjernlie

Hun forteller at to av hennes klienter døde mens de ventet på at ankesaken skulle bli behandlet i Trygderetten. NAV hadde i begge tilfellene avslått krav om uføretrygd med den begrunnelse at de måtte forsøke mer arbeidsrettet tiltak. Den ene saken gjaldt en suicidal klient i 20-årene, som led av alvorlig sykdom.

– Både NAV lokalt, fastlege og ulike spesialister og behandlere hadde alle sterkt anbefalt uføretrygd. De skrev også uttrykkelig i sine mange uttalelser at det ville øke selvmordsfaren dersom klienten ble tvunget ut i jobb eller tiltak. Her ble det full omgjøring i Trygderetten og hundre prosent uføretrygd ble innvilget, men på det tidspunktet var den unge klienten død, skriver Inga Kjernlie.

Den erfarne trygderettsadvokaten måtte bare konstatere at klienten hadde tatt sitt eget liv akkurat slik alle leger og spesialister hadde advart om. NAV ignorerte samtlige lege- og spesialistuttalelser. Hennes erfaring er at det gjør NAV hele tiden.

– Dette opplever jeg så å si daglig i min virksomhet som trygderettsadvokat, skriver hun.

Kjernlie forteller at hun etter at hun hadde mottatt kjennelsen fra Trygderetten i forhold til den døde klienten, så fikk hun melding fra en annen svært ung klient. Klienten skrev til henne at vedkommende ville ta sitt eget liv som følge av uverdig behandling i NAV. Av frykt for enda et dødsfall varslet hun NAV om selvmordsfare. Det gjorde hun etter først å ha kontaktet klientens fastlege og psykolog. Også i den saken var selvmordsfaren godt dokumentert via lege- og spesialisterklæringer.

– NAV svarte da med å klage meg som advokat inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg med beskyldninger om «trusler» mot NAV-ansatte. Jeg ble fullt og helt frikjent av Disiplinærutvalget, som mente at jeg hadde gjort alt rett samt at NAV måtte «tåle» å bli varslet om selvmordsfare på denne måten, skriver Inga Kjernlie.

Kjernlie forteller at hun i etterkant har hatt flere klienter som har sagt fra om at de ikke lenger ønsker å leve. Dette er syke og arbeidsuføre mennesker, som ikke får noen som helst hjelp fra NAV – de står helt uten inntekt. Flere av dem har fått opphør i sine AAP etter oppnådd makstid på fire eller tre år på grunn av 52 ukers karens, som ble innført fra 1. januar 2018.

– Det eneste «gale» disse menneskene har gjort, er å ikke «rekke» å bli frisk innen fire eller tre år som det er nå, noe som veldig ofte skyldes lange helsekøer og/eller manglende oppfølging fra NAV. Som kjent, kan manglende oppfølging eller andre feil, f.eks. maktmisbruk fra NAV sin side, ikke danne grunnlag for forlengelse av AAP utover makstid. Dette er gjeldende rett pr. i dag. Dette er en «villet» politikk, hvilket også er grunnen til at jeg for en uke siden – på ny – tilskrev departementet med diverse oppfølgingsspørsmål.

– Jeg håper at folk (og ikke minst media) snart skal våkne, skriver advokat Inga Kjernlie.

Foto: Illustrasjonsfoto og privat

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »