Trykk “Enter” for å komme videre

Stigmatiserende advokatkritikk mot syke og uføre

Hva er det som får tre advokater til å angripe en ideell organisasjon, som har som mål at alle syke og arbeidsuføre skal ha en avbruddsfri inntektssikring, fra du blir syk til du er ferdig avklart opp mot arbeid og/eller en uføretrygd? spør aksjonsleder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen.

Disse tre advokatene med Olav Lægreid i spissen, som snakker for de alle tre, skriver i en kommentar på Facebook-siden til AAP-aksjonen under sitt eget debatt innlegg 9. april:

«Det disse tilbakemeldingene først og fremst viser, er at AAP-aksjonen i stor grad henvender seg til mennesker som har begrenset kapasitet til å ta inn og forstå et budskap som formidles i en tekst. Dette skulle tilsi at AAP-aksjonen bør være ekstra varsom med måten saker framstilles på. Altså bekrefter det vår kritikk.» 

Og Lægreid fortsetter: 

«… at svært mange av AAP-aksjonens følgere allerede er uføre til ethvert yrke. Måten de oppfatter innholdet i en tekst på, kapasiteten de mangler til å lese kronikken og sjekke linkene, måten de argumenterer på, og at de mangler evne til å endre oppfatning når de blir presentert for fakta de ikke kjente fra før. Alt dette taler sitt tydelige språk om en gruppe mennesker som rett og slett ikke har noe i arbeidslivet å gjøre.» 

Tenk å skrive noe slikt om oss i AAP-aksjonen! Dette her er så nedverdigende og stigmatiserende at en videre debatt fremstår helt meningsløs. Dette slår virkelig tilbake på Lægreid og advokatene på så mange måter. 

Hadde advokatene virkelig lest de linker de henviser til i «Useriøs velferdsaktivisme» ville de sett at vi ikke er nevnt i det spørsmålet som stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) stiller i Stortinget. De mener dog at vi skal ta ansvaret for innholdet i spørsmålet. Dette faller helt på sin egen urimelighet, vi står ikke i en posisjon hvor vi kan diktere hva en stortingspolitiker skal spørre om.

Hadde de lest hele innlegget «AAP-ofre vurderer kriminalitet og prostitusjon», og fulgt den helt ned på siden så ville de ha sett at dette er en sak som er linket videre til Klassekampen.Mener advokatene at vi ikke skal la oss intervjue nårKlassekampen tar kontakt? Skal vi ikke videreformidle de historier vi får inn? Skal vi pynte på sannheten eller tie? 

Og hadde advokatene lest og forstått hva som virkelig står i innlegget «Har mediene strøket over Vær Varsom-plakatens punkt 1.5 med sprittusj?» så ville de ha lest at det er ikke AAP-aksjonen som ønsker mer spalteplass, men at mediene begynner å skrive om hva syke og arbeidsuføre opplever i dagens Norge. Det er noe helt annet.

Vi får også kritikk for at vi stiller spørsmål ved om lovbestemmelsen om karens kan være lovlig. Med EØS-skandalen frisk i minne, med sine 4 K’er, så er det vel nettopp dette vi må gjøre mer av, stille kritiske spørsmål så ingen i ettertid kan si, «det tenkte vi ikke på», «det var ingen som stilte spørsmålet eller tok opp denne problemstillingen». Vi i AAP-aksjonen har stilt spørsmålet, og vi har ikke en enste instans her i Norge som kan, eller vil gå dette lovverket etter i sømmene.

Så hva er det egentlig advokatene har dokumentert og kritiserer oss så for? Vi forstå at de selv ikke har forstått eller lest godt nok vårt budskap på vår hjemmeside. 

I et nytt kritisk innlegg skrevet av advokatene Helge Dolsvåg og Gro Sandvold 21. april, så forstår vi at de ikke har satt seg inn i, eller har noen forståelse for, hva vi gjør i AAP-aksjonen. Vi driver ikke rettshjelp, vi veileder slik NAV skulle ha gjort. Vi lytter til de fortvilte arbeidsuføre som ikke har noe annet sted å henvende seg, og gjør hva vi kan for å gi råd, hjelpe og «dytte» i riktig retning.

Vi tar imot de som ikke kommer igjennom hos NAV og ikke får svar på sine spørsmål, det være seg hvordan de skal fylle ut meldekort, forstå et vedtak eller et brev fra NAV. Vi svarer på hva et 14a-vedtak etter loven er og hva det betyr, hva en arbeidsevnevurdering er, hva som kan stå i en aktivitetsplan, hvordan arbeidsrutinen til NAV skal være i en AAP/uføre-sak med mer, og vi linker våre svar opp til nav.no. 

Vi er der en fredag ettermiddag når vedtaket med avslaget på AAP eller uføretrygd kommer, og fortvilelsen er som størst. Vi gir råd og veiledning for hva de kan gjøre videre, for også å få på plass en annen økonomisk ytelse. De som trenger hjelp til en klage henviser vi videre til advokater som jobber med trygderett. Og kanskje det er her skoen trykker som mest? Vi henviser ikke til Lægreid, Dolsvåg eller Sandvold, og etter denne meningsløse debatten er det også helt uaktuelt å begynne med det. 

AAP-aksjonen er så mye mer enn en pådriver for å få endret lovverket og NAV-systemet. Vi har også et brennende engasjement for å hjelpe de som står fast i NAV-systemet, og som ikke har en sak en advokat kan eller vil ta tak i (for de er det mange av). Hvor mange har ikke nettopp fått endret sine vedtak gjennom mediene fordi vi har klart å få løftet de frem? 

Vi kjenner denne gruppen syke og arbeidsuføre, vi er jo en del av dem. 

Hvem som i bunn og grunn er den useriøse part i denne meningsløse debatten får andre bedømme.

Også publisert i Dagsavisen.

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »