Trykk “Enter” for å komme videre

Spørsmål og svar

1. Om medlemskapet

1.1 Hvilke rettigheter får jeg som medlem av foreningen AAP-aksjonen (AAPA)?

Foreningen AAPA er en interesseorganisasjon og har bare støttemedlemmer, ingen ordinære aktiviteter som mange andre foreninger. Som medlem får du rett til å delta på foreningens årsmøte, og er valgbar til styret. Det viktigste er imidlertid at du får anledning til å støtte det arbeidet vi gjør!

Les mer i Vedtekter for AAP-aksjonen (AAPA)

1.2 Tilbyr dere familiemedlemskap eller medlemskap til firmaer eller organisasjoner?

Nei, det gjør vi ikke. Foreningen AAPA har bare personlige støttemedlemmer over 18 år. Men firmaer eller organisasjoner må gjerne gi oss gaver. Det kan også medlemmer gjøre. 

Les mer på Vil du gi en gave?

1.3 Hvorfor må jeg oppgi både e-postadresse, mobilnummer og fødselsdato ved innmelding?

Vi trenger både e-post og mobilnummer for lettere å få kontakt med deg. Fødselsdato er nødvendig for å sjekke at alderskravet i vedtektene er oppfylt, og fordi datoen brukes som identifikasjon ved opprettelse av eFaktura-avtale. Vi kommer ikke til å plage deg med unødvendig “mas” på e-post og SMS, og personopplysningene du gir til oss behandles med fortrolighet i henhold til Datatilsynets regler og kravene i GDPR.

1.4 Hvordan melder jeg meg inn?

Du fyller ut innmeldingsskjemaet her på hjemmesiden. Det tar bare et par minutter.

Les Ja takk, jeg vil bli medlem!

1.5 Hvordan avslutter jeg medlemskapet mitt?

Da skriver du en melding til oss. Det er også slik du går fram hvis du har andre spørsmål om medlemskapet ditt.

Skriv til http://m.me/xAAP-aksjonen

1.6 Kan jeg melde inn andre personer som medlemmer?

Nei, de som ønsker å være medlem må selv fylle ut innmeldingsskjemaet.

1.7 Jeg får feil dato eller rød feilmelding når jeg skal legge inn fødselsdatoen min i innmeldingsskjemaet. Hvordan løser jeg det?

Den riktige fremgangsmåten når du skal plukke fødselsdato fra kalenderen er at du først velger år (1), deretter måned (2) og til slutt dato (3). Rekkefølgen må være som oppgitt. Hvis du ikke får det til kan du skrive inn fødselsesdatoen direkte i feltet, uten å bruke kalenderen. Bruk formatet dd.mm.åååå. Altså først datoen (to siffer), deretter måneden (to siffer) og til slutt år (fire siffer), med punktum mellom hver tallgruppe. Eksempel: 16.08.1960.

Les Ja takk, jeg vil bli medlem

1.8 Noe gikk galt med betalingen da jeg skulle melde meg inn. Beløpet gikk ikke ut av kontoen min. Hva gjør jeg?

Da er innmeldingen din trolig registrert men kontingentkrav ikke sendt. Da må vi generere en kontingentfaktura til deg manuelt. Skriv til oss så ordner vi dette.

Skriv til http://m.me/xAAP-aksjonen

1.9 Jeg meldte meg inn og valgte faktura, men fikk aldri noen faktura, verken e-post eller som e-faktura. Derfor får jeg ikke betalt. Hva gjør jeg?

Da er trolig fakturaen ikke nådd fram til deg. Det kan være flere årsaker til dette. Kanskje du oppga feil e-postadresse eller kontaktopplysningene var mangelfulle? Ikke registrer deg som medlem på nytt. I et slikt tilfelle må du ta kontakt med oss slik at vi får rettet feilen og sendt deg fakturaen på nytt manuelt.

Skriv til http://m.me/xAAP-aksjonen

1.10 Må jeg være AAPA-medlem for å bruke Facebook-gruppene?

Nei, det må du ikke. Vår filosofi er at Facebook-gruppene våre skal kunne brukes av alle. Vi setter pris på alle som melder seg som betalende medlemmer, men dette er ikke noe vilkår.

2. Om kontingenten

2.1 Hvilken kontingent skal jeg betale?

Årskontingenten er fastsatt til kr 100 (lav sats) eller kr 300 (høy sats). Du bestemmer selv ut i fra din økonomi hvilken sats du vil benytte. Når du fyller ut innmeldingsskjemaet får du anledning til å betale kontingenten med det samme. Du blir liggende i systemet vårt med valgt kontingentsats også for etterfølgende år inntil du gir oss beskjed om å endre.

2.2 Kan jeg betale kontingenten for andre?

Ja det kan du. Så lenge det handler om en enkeltperson som du har kontakt med kan du gjøre dette uten å avtale det med oss på forhånd. Det nye medlemmet må selv melde seg inn på vanlig måte, oppgi egne og fullstendige kontaktopplysninger og velge faktura som betalingsalternativ. Deretter må det nye medlemmet videresende fakturaen til den personen som skal betale den. Sistnevnte betaler fakturakravet i sin nettbank. Husk å oppgi KID ved betaling.

2.3 Hva brukes kontingenten til?

Kontingenter og gaver er AAPAs eneste inntektskilder. De brukes til å finansiere foreningens daglige drift, f.eks. møte- og reisekostnader, datakostnader og administrasjon. AAPA er et stort dugnadsprosjekt, og foreningens medlemmer og tillitsvalgte mottar ikke lønn eller godtgjørelse for arbeidet.

2.4 Hvordan skifter jeg fra lav kontingentsats til høy kontingentsats?

Da sender du til oss og ber oss endre dette. Hvis du allerede har mottatt faktura med lav sats kan du betale denne og eventuelt vurdere å sende differansen som en gave til oss. Gir du oss beskjed vil du uansett få faktura på rett beløp neste gang.

Skriv til http://m.me/xAAP-aksjonen

Les også Vil du gi en gave?

2.5 Hvordan skifter jeg fra høy kontingentsats til lav kontingentsats?

Da sender du en melding til hos oss og ber oss endre dette. Dersom du har mottatt faktura med høy sats, rett beløpet til lav sats når du betaler. I et slikt tilfelle er det svært viktig at du sender en e-post til oss og forklarer at du ønsker å skifte til lav sats, hvis ikke tror vi at du bare delbetaler høy sats.

Skriv til http://m.me/xAAP-aksjonen

2.6 Hvilke betalingsalternativer tilbyr dere?

Når du melder deg inn kan du betale kontingenten med det samme. Du kan også velge faktura og betale senere. Vi sender i de fleste tilfeller fakturaen til deg på e-post og som e-faktura.

NB! Med Vipps eller betalingskort går kontingenten inn på en samlekonto hos vår samarbeidspartner for medlemsregisteret. Derfor vil det i slike tilfeller stå Styreweb på kontoutdraget fra banken din.

2.7 Kan jeg få kontingentkravet som eFaktura?

Ja, det kan du. Dersom kontaktopplysningene du oppgir i innmeldingsskjemaet er fullstendige og korrekte, vil du få eFaktura, også ved første gangs innbetaling. Du kan også opprette eFaktura-avtale med oss manuelt i nettbanken ved å oppgi vår bankkonto 1813.20.85036 og KID som eFaktura-referanse. Da leverer vi eFaktura rett inn i nettbanken din neste gang.

Vi anbefaler at du setter innstillingene for eFaktura i nettbanken din til «Ja takk til alle». Funksjonen «Ja takk til alle» har litt ulike navn i de forskjellige bankene. I DNB og Sbanken heter det f.eks. «Alltid eFaktura».

Vi anbefaler og bruker eFaktura til alle fordi dette er den tryggeste og enkleste løsningen både for medlemmene og foreningen.

2.8 Kan jeg dele opp betalingen?

Ja, det kan du. Dette kan du gjøre uten å avtale det med oss på forhånd. Hvis du ønsker å dele opp kontingenten i flere månedlige avdrag, velg faktura og bruk samme KID på alle delbetalinger. Du kan dele opp betalingen på to eller tre måneder, eksempelvis ved lav sats 2 x 50 kr eller 2 x 33 kr pluss 1 x 34 kr. Vi anbefaler at du legger inn alle avdragene fremover i tid samtidig i nettbanken din, slik at du ikke glemmer det.

2.9 Når får jeg neste kontingentkrav?

Kontingentfaktura for 2022 sendes ut i desember 2022. Kontingentfaktura for 2023 sendes ut høsten 2023. For alle som melder seg inn etter 1.november gjelder medlemskapet fra innmeldingstidspunktet og ut etterfølgende år.

2.10 Hvordan betaler jeg fra en konto i utlandet?

Here’s how to pay from a bank account abroad: Please use IBAN NO90 1813 2085 036 and BIC/SWIFT-address SHEDNO22XXX. Our bank is Sparebank1 Østlandet. Provide the membership number and invoice number on the payment.