Trykk “Enter” for å komme videre

NAV-lege: – Sykemelding er i praksis selvbetjening

– Solberg gjør oss oppmerksom på at de uføre kommer fra AAP (arbeidsavklaringspenger). Jo da, men de på AAP kommer fra sykepenger (som regel). Ferden mot uførhet starter på sykemeldingens første dag når du går du til legen og henter deg en sykmelding. Sykmelding er i praksis selvbetjening til tross for at loven stiller klare vilkår. Det må endres, skriver NAV-lege Bjørn Berge Hansen i et oppsiktsvekkende debattinnlegg i Aftenposten.

Hansen, som har vært NAV-lege i 11 år, langer ut mot sine kolleger. Alle som ber om sykepenger får det, skriver han. Dermed får friske mennesker også AAP og uføretrygd, hevder han.

– For å få sykepenger, AAP eller uføretrygd, er det et hovedvilkår at du må ha et funksjonstap som følger av sykdom. Begrepet «sykdom» har Nav aldri tatt seg bryet med å definere. På sykepengeområdet stilles det få spørsmål til legene om det foreligger sykdom, med det resultat at alle som vil ha, får, skriver han.

Nav-legen fra Lillehammer, som også har vært nestleder i Norsk trygdemedisinsk forening, fremholder at beste ytelsene når du har helseplager, er sykepenger, AAP og uføretrygd. De gir mest penger over lengst tid.

– Da må du vise at du er syk og helst ikke i stand til å gjøre noe som helst. Hvis du er på AAP og viser at du kan få til noe, så kan du være uheldig å miste ytelsen. Den sikreste veien mot uførhet er derfor å vise at du ikke fungerer, selv om du skulle ha en restfunksjon. For de fleste handler funksjonstapet selvfølgelig om ulike helseplager, men også at det ikke ligger noen belønning i å vise at man får til noe. Ferden mot uføretrygden blir å foretrekke, hevder NAV-legen.

AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen er sint og fortvilet over NAV-legens utspill, og lurer på om det er et representativt syn for NAV-legene at friske folk får sykepenger, AAP og uføretrygd. Hun krever et svar fra etaten.
– NAV-legene er på mange måter portvaktene til disse ordningene, og hvis dette er holdningene som rår, at NAV hiver penger etter friske folk, forstår jeg at svært mange syke mennesker som får avslag på ytelser melder til oss at de føler at NAV i stort omfang setter til side vurderingene fra fastleger, spesialister og behandlere, sier hun.

Les mer i Aftenposten

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »