Trykk “Enter” for å komme videre

Nå bestemmes framtida mi

Jeg får ikke sove kvelden før kvelden og jeg er ikke den eneste. Denne måneden bestemmes framtida mi. Denne måneden er det valg og utfallet er helt avgjørende for meg og andre syke, andre funksjonshemmede.

Valget vil definere hvilken retning NAV skal dytte meg når arbeidsavklaringsperioden min går mot slutten. Høyresiden vil ha meg og oss andre ut i et karensår hvor man går et helt år uten noen stabil inntekt fra NAV.

Nå skal man tvinges ut i den ytterste nød og selge unna alt man eier for å få muligheten til å søke sosialstønad. Dette dekker kun noen av de mest nødvendige utgiftene. Barn til aleneforsørgere i karensår lever langt, langt under fattigdomsgrensa og må klare seg med minst.

Av gjesteskribent Aurora Kobernus (24)

Dette fører til at mennesker som meg må gå et helt år uten inntekt i håp om å være syk eller frisk “nok” til å få støtte neste periode etter karensårets slutt. Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG har alle være tydelige på at dette er en umenneskelig måte å behandle folk som trenger hjelp på.

Du tenker kanskje at det ikke kan være så ille? Velferdsstaten kan da ikke ha så store hull i seg og det kan da ikke være så mange dette gjelder? Dessverre er det sånn. AAP-aksjonen skriver at Nav-statistikken viser at det er nesten 70.000 som står med nedsatt arbeidsevne som ikke mottar AAP. Minst 50.000 av disse kan være i gruppen «ikke avklart» og at de sliter økonomisk er det liten tvil om. De aller fleste her er mennesker som er syke eller har en arbeidsskade. Nordmenn som var skattebetalere fram til de trakk det korteste strået. Som takk for alt strevet sitter disse menneskene nå i dyp fattigdom, en fattigdomsgave pakket inn og signert fra Erna.

JEG ER MIDT I MÅLGRUPEN

Jeg er en av de 12 000 med nedsatt arbeidsevne under 25 år som får AAP og er på minsteytelsen. Dette betyr at jeg er midt i målgruppen for Høyres satsing på de unge. Jeg er så lei av å være en satsing. Alt det har betydd er at jeg som er under 25 år får mindre enn minstesummen for AAP. Det er mer mistro i systemet mot oss unge med funksjonsnedsettelser eller sykdom, og mange av de viktigste hjelpeordninger er strammet inn eller fjernet.

Vi som unge voksne må klare oss helt selv i møte med et system som bare venter på å arrestere oss for å ha fylt ut et skjema feil. Mens jeg grubler på om jeg har nok penger til helsebehandling, mat og husleie, har høyresidens politikere og velgere gått ut i media og sagt hva de mener om sånne “NAV’ere” som meg.

LOGISK BRIST

Tenk først på din egen inntekt og dine oppsparte midler. Forestill deg så at du istedenfor ble syk før du landet din første faste jobb. Heller enn lønna di, må du nå leve på rundt 140 000 før skatt i tre år. For det lønner seg jo å være syk? Nei, folk blir ikke syke frivillig og man kan ikke tenke seg frisk, selv ikke med massevis av “økonomiske insentiver”. Slike insentiver er en gedigen logisk brist i høyresidens forståelse av velferdsstaten.

Jeg har ikke lyst til å bruke tjueåra mine på å ligge hjemme og se alle venner og kjente bli ferdig med studier, få seg jobber eller bidra i samfunnet. Men her ligger altså jeg likevel. Jeg lurer på hvor lang tid det tar å tenke seg frisk og ut av NAV.

TRENGER EN SNUOPERASJON

For et rødgrønt flertall trenger vi MDG over sperregrensa for å dytte AP i riktig retning. Et sterkt Rødt vil også bidra i riktig retning her. Vi trenger en snuoperasjon i velferdsstaten med mål om å hjelpe oss som faller utenfor eller blir syke tilbake i arbeid.

Lista over smålige velferdskutt i løpet av de siste åtte åra er endeløs. For det er nok av eksempler på kutt i brillestøtten til barn, fjerning av ung uføretilegget, redusert makstid på AAP til bare 3 år, reduksjon i AAP for personer under 25 år på hele 34 prosent og at ordningene er strammet inn for å gjøre at færre som trenger støtte får det. La oss heller kutte ned denne lista enn støtten til dem som trenger det!

BRUTAL GAVEPAKKE TIL UNGE

Erna og Høyre går nå til valg på enda en brutal gavepakke til oss unge uføre og unge på AAP. Om du mot formodning tenkte at NAV-kverna var kjip før, kan du forestille deg hvordan det blir om Erna får fire år til. Noen stikkord er tidsbegrensning på uføretrygd, og økte innstramminger på sykelønn, pensjon, AAP og uføretrygd! Om Høyre faktisk tenker at unge under 30 er en utsatt gruppe, gjør man vondt verre med en ny vurdering av uføregrad slik de foreslo i juli.

Vi har fått over 50 000 nye personer på uføretrygd som resultat av regjeringens harde linje mot oss med minst. Det er kanskje derfor de ønsker at man skal bli tvunget til å revurdere uføregraden jevnlig. Slik kan de begrave de virkelige tallene på det de påfører oss som er syke eller funksjonshemmede.

Sammen kan vi bruke makten i stemmeretten, for et nytt stortingsflertall og for å tette hullene i velferdsstaten! Om du alt har stemt og gjort din borgerplikt, bli med å sikre at konsekvensene av valget er at velferdsstaten bygges opp rundt oss som trenger det – ikke ned!

Foto: Hanna Johre

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »