Trykk “Enter” for å komme videre

Mener NAV driver tvangssterilisering av kvinner

NAV krever operasjon og dermed tvangssterilisering av kvinner helt ned i 20-årene med diagnosen “endometriose,” for at kvinnene skal ha rett til arbeidsavklaringspenger. De avslår også uføretrygd dersom operasjon ikke er forsøkt. Dette viser dokumenter som NRK har skaffet seg innsyn i. Dette ryster nestleder i Helse og sosialkomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp), som selv er lege:

“Da tar man ikke hensyn til at det også er knyttet en risiko til operasjoner. Ingen kan tvinges til å ta en behandling. Det skjer når NAV tolker dagens regelverk på denne måten. Da må vi få en evaluering av hele loven og forskriftene på dette punktet. Jeg mener konsekvensene er uakseptable for pasientene.

Dette ser ikke til å være unikt. NRK har nemlig fått tilgang til vedtak i Nav:

Du er diagnostisert med endometriose. Nav ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntektsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastelege og spesialist i gynekologi, foreligger det imidlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre…”

Dette fremgår det av saken som NRK publiserer idag.

Hysterektomi er fjerning av livmoren.

Ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV ønsker som vanlig ikke å kommentere enkeltsaker, men sier til NRK at i enkelte tilfeller kan man kreve operasjon fordi lovverket ikke skiller mellom ulike diagnoser.

Lederen for rådet for legeetikk i Legeforeningen, Svein Aarseth, sier han er forbauset over at Nav krever en slik behandling.

– En slik operasjon har store konsekvenser, og det er ingen garanti for at kvinner kommer tilbake i arbeid etter ein slik operasjon, advarer han. Operasjon er nemlig ikke ensbetydende med at man blir smertefri i alle tilfeller.

Nærmere 2000 kvinner har nå samlet seg i en aksjon på Facebook. En av dem varsler rettssak dersom NAV virkelig setter krav om operasjon for at hun skal få innvilget uføretrygd.

Les mer på NRK
Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »