Trykk “Enter” for å komme videre

Mange kronisk syke står fortsatt uten krisepakke

Last updated on 3. april 2020

– Jeg skjønner at det flere 100.000 nå opplever er helt forferdelig. Folk opplever å miste sin jobb, bli permittert, miste sin inntekt over natten og plutselig stå der uten å vite hva de har å forholde seg til, sier AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen. Her deler hun noen av sine tanker om situasjonen akkurat nå.

Hun klarer ikke å tie lengre.

Dette er hva kronisk syke har opplevd de siste 2 år (og også før 2018). De har mistet hele sitt inntektsgrunnlag ofte over natten, uten varsel og vedtak. 

AAP-aksjonen har tatt dette opp, igjen og igjen, men storsamfunnet har reagert svært lite. 

At dette har rammet opp mot 40.000 til sammen over disse årene, vil jeg tro er et helt reelt tall. Men NAV fører ikke statistikk over hvor mange kronisk syke som har blitt hivd ut i et intet gjennom den nye bestemmelsen om karenstid i AAP-ordningen ( Folketrygdloven11-31). Det er ikke viktig nok…

Kronisk syke som ikke har det valget “å bare kunne ta seg en annen jobb” eller komme seg ut av den situasjonen de blir hivd ut i, de må selge sine hjem og sine eiendeler, og flere har flyttet til billigere bolig. Nav har henvist disse kronisk syke til privat forsørging eller til økonomisk sosialhjelp. Og de som er i karenstiden på AAP i dag, får ikke en eneste krone ekstra.

Det finnes ikke en krisepakke for de mest sårbare gruppene i dette landet.

Nå står vi på sidelinjen og ser hva som skjer i dag. 

Krisepakke på krisepakke blir rullet ut. Dagpenger økes, flere grupper skal kunne få dagpenger, alle grupper skal få noe, arbeidsgivere skal taes vare på, pengene sitter løst hos myndighetene og dette er selvfølgelig kjempe flott, men hvorfor skal de kronisk syke, de i karens på AAP ikke få noe? 

Plutselig har det å bli en «naver» blitt helt vanlig. Plutselig så er det rettighetene som alle har som står i fokus. Vilkår lempes på, alle skal med, solidaritet, TV program om hva du nå må passe på, hva du må gjøre, hvilke grep du skal ta – dette rammer friske mennesker nå. 

Når dette rammet tusenvis av kronisk syke, hvor var de store mediene da? 

Hvor var NRK og TV2? 

Syke som ikke har krefter til å ta kampen med NAV, med å hevde sin rett, med å kjempe mot et lovverk og et NAV-system som i utgangspunktet skal ta vare på deg, men som oppleves som å istedet bryte deg ned. 

Rettssikkerheten som vi ser har vært stort sett helt fraværende overfor syke i alle år. 

Igjen blir denne gruppen kronisk syke glemt. Hva skjer med retts-skandalen i NAV? Er den glemt nå? 

Hva med alle de kronisk syke som ikke får en krone i krisehjelp, og heller ikke noe oppmerksomhet fra mediene…?

Jeg ser og observerer fra sidelinjen hva som skjer. Om NAV ikke er veldig endret så vet jeg også hva som vil komme fremover. Jeg ser for meg masse fortvilelse og veldig mange som vil etterlyse sine penger og vedtak. 

Og når vedtak og brev kommer så forstår de dem ikke, det «naviske» språket er nemlig ikke enkelt (dette mottar jeg allerede PM om). 

Plutselig er det friske og mange meget oppegående mennesker som skal forhold seg til NAV… Og veldig mange av disse er jeg redd må søke økonomisk sosialhjelp i de neste månedene. Nå får vi se hvordan kommunene vil behandle dette. 

For kronisk syke har alt dette vært en vond kamp over alt for mange år, vil det bli det for de friske…? 

Kronisk syke i karens på AAP må få en inntektssikring på plass NÅ.

Vis solidaritet ovefor ALLE.

Gi oss tryggheten tilbake!

Elisabeth Thoresen, aksjonsleder

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »