Trykk “Enter” for å komme videre

Kjempet mot NAV i 19 år – saken løst etter mediefokus

Last updated on 27. juli 2020

Frits Ove Åteigen-Solvang (37) og den 15-årige datteren Thea Angelika (bildet) kan endelig smile igjen. Fritz Ove ble alvorlig skadet i en bilulykke for 19 år siden. Like lenge har NAV ment at han kan jobbe – i motsetning til legeerklæringer og epikriser fra både psykologer, fastleger og spesialister gjennom nå to tiår. Og nok en gang har en oppsiktsvekkende NAV-sak løst seg fordi media tar tak i den. Dagen etter at NRK tok kontakt med NAV, skrev NAV omgjøringsvedtaket i saken til 37-åringen. Endelig er uføretrygden i orden.

– Jeg tror det er en av de mest tydelige konklusjonene vi noen gang har hatt her, sier Per-Ola Rike, spesialist i klinisk nevropsykologi ved Sunnaas sykehus. Ordene faller i NRKs søndagsreportasje om Frits Oves kamp mot det norske velferdsystemet.

Senest i januar i år var Frits Ove på Sunnaas for å få nok en vurdering av arbeidsevnen etter krav fra NAV. Det tverrfaglige teamet der var altså overhodet ikke i tvil. Men NAV har altså, på sedvanlig vis, ment det helt motsatte av hva leger og spesialister i direktekontakt med pasienten mener.

Ble erklært død – våknet til liv

37-åringen svevde mellom liv og død etter ulykken og lå 14 dager i koma. Han måtte få tilført 75 liter blod og sy over 500 sting. Legene så ingen hjerneaktivitet og han ble erklært død. Familien ble bedt om å samles for et siste farvel, men Frits Ove våknet mirakuløst til liv. Det viste seg at morfindosene var gitt i så høy konsentrasjon at målingene ikke klarte å registrere hjerneaktivitet.

“Hofteleddet ble revet av, og jeg knuste venstresiden av kroppen fra hoften og ned. Muskler og bløtvev i store deler av kroppen ble ødelagt, i tillegg til skader på hjertet og hjernen,” forteller Frits Ove selv i NRKs reportasje.

I starten var han lam fra livet og ned. Etter hvert fikk han tilbake førligheten, men han er avhengig av rullestol resten av livet.

“Det verste var nok de indre blødningene på hjernen. De gjør at store deler av hjernen min ikke virker,” forteller han idag.

Han forteller at i lang tid etter ulykken, mange år, hadde han lite hukommelse av fortiden.

Hukommelsen kom tilbake, men optimismen har forsvunnet. Ikke på grunn av skadene. Men på grunn av en lang kamp mot NAV.

Ikke overskudd til å være pappa og ektemann

37-åringen har levd på arbeidsavklaringspenger frem til oktober i fjor. NAV har insistert på å teste arbeidsevnen hans systematisk siden ulykken i 2001. Like lenge har legene vært overbevist om at arbeidsevnen hans er nedsatt med 100 prosent til ethvert arbeid – som er kriteriet for uføretrygd.

Spesialisten på Sunnaas har doktorgrad i hjerneskader og har jobbet på Sunnaas i 15 år.

– Det hadde overrasket mange spesialister om han skulle hatt en stillingsprosent i det hele tatt. Det er godt gjort å komme til en annen konklusjon, sier Per-Ola Rike til NRK.

Hjerneskaden gjør nemlig at Frits Ove har utfordringer med innlæring, tempo, konsentrasjon og oppmerksomhetskapasitet.

Utredninger viser at han scorer dårligere enn 99 prosent av Norges befolkning på flere kognitive ferdigheter med betydning for arbeidslivet.

– Mange med en sånn hjerneskade blir veldig slitne. De bruker all energien sin på arbeidsutprøving, men så er de helt skutt når de kommer hjem, sier Rike.

Har ikke gjennomført tilstrekkelig mange arbeidsrettede tiltak

Første avslag om uføretrygd kom i 2015. Da hadde Frits Ove forsøkt å bli frisk nok til å jobbe i 14 år. Han har prøvd seg som bilpleier, håndverker, selger, resepsjonist, kontormedarbeider og i matbutikk. i 2019 kom nok et avslag og i 2020 ytterligere et brev med negativt fortegn fra NAV. NAV begrunner sitt standpunkt med at Frits Ove ikke har gjennomført tilstrekkelig mange arbeidsrettede tiltak etter NAVs oppfatning.

NAV mener det “ikke er usannsynlig at ytterligere tilpassede tiltak kan bedre arbeids- og inntektsevnen på sikt.” Altså en ullen og usikker sannsynlighetsberegning som dessverre preger svært mange av NAVs avslag og som er høyst tvilsom sett opp mot forvaltningslovverkets regler.

NAV Klageinstans la vekt på NAVs egne leger og deres vurderinger – såkalte rådgivende overleger som aldri har møtt Frits Ove.

Nav-legene foreslår å se på andre årsaker til hvorfor Frits Ove er så utmattet. Kanskje kan det skyldes ME, skriver de. Kanskje bør han utredes for det, konkluderer de – og sender ham tilbake i systemet med en mulig diagnose som de senere år har vist seg å være en total ørkenvandring når det gjelder å få konkludert med en uføregrad. Dette fordi diagnosen og vurderingskriteriene er så omstridt. ME-pasienter har blitt blant de mest kjente “kasteballene” i NAV-systemet.

Rammes av karensåret i AAP-ordningen

I 2018 endret NAV lovverket omkring Arbeidsavklaringspenger. Siden 2001 har Frits Ove klart seg gjennom AAP-ordningen. Nå får han ikke lenger forlenget stønaden, og må gå et år uten inntekt – det såkalte “karensåret.”

“Fordi han er gift, får han heller ikke mye i sosialhjelp fra hjemkommunen. I løpet av ti måneder har han fått utbetalt 14.000 kroner. Leiligheten han og kona eier er det nå foreldrene hans som betaler ned på. Hvis Frits Ove skal handle mat på butikken, må han spørre kona om penger,” står det i NRKs reportasje.

“Det er et uverdig liv. Jeg føler meg som en byrde. Min sak skader flere generasjoner. Dette ødelegger også for barna og foreldrene mine,” sier Frits Ove selv.

“Å vurdere arbeidsevnen burde vi i de fleste saker klare innenfor fem år. Da bør avklaringen være konkludert, både når det gjelder medisinsk og arbeidsrettet avklaring.”

Det sier fylkesdirektør for Nav Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, til NRK.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen, betegner dette som en total innrømmelse av at NAV selv svikter og at de selv ikke klarer å følge opp enkeltsaker innenfor rammen av lovverket de selv har satt:

“Fem år, sier de? Du får denne ytelsen i tre år, fire om du er sykemeldt først. Jeg leser hele denne saken som om at NAV selv ikke har lest papirene hans. De har ikke forstått at han har fått en skade på hjernen som gir energiløshet og fatigue. NAV overser glatt det spesialistene skriver, og mener altså at mere utredning og behandling kan bedre hans arbeidsevne. Utredning for ME og psykiske lidelser? Han sitter med en knust kropp som er skrudd sammen igjen, med store smerter og skader i hodet som svekker hans konsentrasjon og arbeidsminne og som gjør at han føler seg utslitt,” sier Thoresen oppgitt.

Helomvending i saken i juli 2020 – NAV beklager

Hun betegner denne saken som en av de verre hun har fått innblikk i gjennom tiden der NAVs lovendring har vært i fokus. Hun melder om familier som går i oppløsning, og foreldre som må gi fra seg omsorgen for egne barn fordi de havner i dette karensåret uten inntekt. Hun er sterkt kritisk til at NAV ikke engang fører noen statistikk over hvor mange som befinner seg i dette karensåret – dette unnlater NAV fordi de ikke mottar noen form for stønad.

Det forrige vedtaket Frits Ove mottok fra NAV, kom i mai. Etter dette har det vært stille. Men i juli kommer det brev om at NAV har omgjort hele sin konklusjon. De har gjort en ny “helhetsvurdering av sakens medisinske dokumentasjon.”

NRK spør om det er rimelig og forsvarlig å bruke så lang tid på å utrede en enkeltsak – og NAV beklager, på sedvanlig vis.

“Dette er en komplisert sak som vi ser at kunne ha vært løst bedre. Det beklager vi på det sterkeste, og vi forstår at dette har vært en svært krevende prosess for han og familien”, sier Kristoffersen.

Frits Ove fikk det nye vedtaket få dager etter at NRK kontaktet NAV om saken. Dagen etter at NRK tok kontakt med NAV, skrev NAV omgjøringsvedtaket i saken hans. Dette var i siste liten. Den siste regningen på boliglånet hadde da gått til inkasso.

Foto: Privat

Les også: Arbeidslinja foran pasienten
Les også: Pasientlojalitet til salgs
Les også: NAV snur etter mediepåtrykk
Les også: Audun Lysbakken (SV): – Flere blir støtt ut i fattigdom

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »