Trykk “Enter” for å komme videre

Aksjonsleder oppfordrer til støtte og solidaritet med syke og uføre på 1. mai

Last updated on 1. mai 2020

AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen er appellant på 1. mai i Oslo, og oppfordrer til solidaritet i AAP-saken.

– Konsekvensene av denne slemme politikken, som Regjeringen med FrP fikk igjennom i 2018 er: Familier som går i oppløsning, og må selge sine hjem og eiendeler. Foreldre må gi fra seg omsorgen for sine barn. Syke må velge mellom mat eller medisiner. Flere blir gjeldsslaver, og mister sine medlemskap i offentlige og private pensjonskasser. Syke blir sykere, og barn opplever å være vitne til foreldrenes fortvilelse. Tryggheten blir borte når inntekten uteblir, sier hun i dette videoinnslaget.

Hun sier i sin appell at lovendringen i AAP fra Regjeringens side ble begrunnet med at syke ble gående for lenge i passive AAP-løp. Målet var å få flere raskere i arbeid og fortere avklart. Konsekvensene er; færre i arbeid, flere på uføretrygd, og titusenvis av kronisk syke som står med null kr i inntekt, påpeker hun.

– Vi ser at rettssikkerheten til syke er truet. Vi trenger store endringer i lovverk, i nav og i holdningene overfor kronisk syke. Vi må igjen kjempe for et godt velferdssamfunn som kan ta vare på alle, også de mest sårbare, sier hun.

Foto: LO i Oslo

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »