Trykk “Enter” for å komme videre

Advokat Olav Lægreid tapte salærtvist

Last updated on 17. desember 2020

Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets gir advokat Olav Lægreid en irettesettelse og pålegger ham å betale sin tidligere klient Monica Foss (bildet) 180 000 kroner i en salærkonflikt, skriver Dagbladet. Utvalget finner at Olav Lægreids opptreden har vært «egnet til å skade standens og yrkets anseelse», heter det blant annet i Disiplinærutvalgets avgjørelse. Konflikten oppsto etter at Gulating lagmannsrett i en sak som Lægreid vant på vegne av Foss kuttet salærkravet hans fra cirka 600 000 til 200 000 kroner.

— Han har fått en irettesettelse, som er den nest alvorligste reaksjonen, sier Monica Foss’ advokat Jeppe Norman. Den sterkeste reaksjonsformen er en advarsel.

Normann sier dette om hvordan han oppfatter Lægreids måte å fakturere Foss, som i likhet med andre av Lægreids klienter er klient hos Nav:

— Jeg opplever det som svært kritikkverdig, særlig sett i lys av hvilken type klienter han har. Mange av dem har ikke muskler til å imøtegå ham. Det er en stor belastning for klientene hans å bli utsatt for en slik merkverdig måte å regne ut honorarer, sier Jeppe Normann.

«Vi har stor forståelse for den situasjonen Foss er kommet i, og ønsker ikke å påføre henne ytterligere belastning ved å forfølge saken videre. Vi kommer til å rette oss etter den avklaringen vi nå har fått, og vil følgelig utbetale det beløp til Foss som Disiplinærutvalget har regnet ut», skriver Olav Lægreid i en e-post til Dagbladet.

Les mer i Dagbladet: Kjent Nav-advokat tapte salærkrangel

Les mer: Disiplinærutvalgets avgjørelse av 10.12.2020 (pdf)

Foto: Privat

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »