Trykk “Enter” for å komme videre

Professor dr juris Benedikte Moltumyr Høgberg: – Vi ble alle lurt

Last updated on 24. desember 2022

— Nå trenger vi en ny granskning, med et uhildet utvalg som ikke settes ned av embetsverket for å dekke over egne feil. Det må settes ned av Stortinget selv, og Stortinget må nå for alvor ta et ansvar med å rydde opp!

Det er professor dr juris Benedikte Moltumyr Høgberg (bildet) ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo som skriver dette. Hun mener også at saken må politietterforskes under ledelse av Riksadvokatens kontor.

HEMMELIGHOLDET ER GJORT AV EN GRUNN

VGs offentliggjøring tirsdag av deler av den hemmelige interdepartementale rapporten fra 2014 om eksport av trygdeytelser har slått ned som en bombe i det juridiske miljøet. Mange mener at rapporten setter NAV-skandalen i et helt nytt lys. Høgberg engasjerte seg da spørsmålet om offentliggjøring av rapporten ble diskutert for en tid tilbake, og da med et tydelig krav om at rapporten måtte ut i det offentlige rom.

Nå har Høgberg fått tilgang til en sladdet utgave av rapporten, og hun mener at det fremstår veldig tydelig av hemmeligholdet er gjort av en grunn. Hun karakteriserer dette som stygt. Hun er også sterkt kritisk til granskningsutvalgets sammensetning og konklusjoner.

— Omtrent 1/3-del av rapporten er sladdet, inkludert nesten hele oppsummeringen. Det man likevel ser, det er at utvalget visste at EUs trygdeforordning var til hinder for at det kunne stilles krav om bosted, opphold eller på annen måte forby trygdeeksport til annet EØS-land. Deretter drøfter og vurderer arbeidsgruppen hvordan de likevel kan etablere et «handlingsrom», dvs hvordan de kan tolke bort eller se bort fra deler av forordningen. Det er disse vurderingene som befinner seg bak de omfattende sladdingene, skriver hun på sin Facebookprofil.

I STRID MED GRUNNLOVEN

Hun påpeker at ingenting av dette ble overlevert Stortinget i 2017, da Stortinget fikk fremlagt et lovforslag om opphold i Norge. Det har regjeringen plikt til å fortelle ifølge Grunnloven § 82.

— I stedet lager embetsverket, og kanskje regjeringen selv, grunnlaget for hele Nav-skandalen. Den ble altså laget i 2014, og det var neppe meningen at noen yngre stabukker i Trygderetten skulle slå alarm i 2018 – og slik sett presse statsråd og Nav-sjef til å sitte på en pressekonferanse i 2019 å love opprydding, skriver hun. Men å snu den stenen som avslører at dette ikke var et uhell, det var de aldri interessert i, mener hun. I stedet nedsettes et granskningsutvalg med en inhabil leder som mener det ikke var noe nytt i 2014-rapporten.

INHABIL GRANSKNINGSLEDER

— Neida, den sier utenfor sladden det alle fornuftige jurister ville kommet til, men alle fornuftige jurister ville ikke nødvendigvis vurdere hvordan lure Stortinget, legge vurderingene bak en sladd, få oppnevnt en inhabil granskningsleder som ikke forstår – eller vil forstå – at det nettopp er dette han er satt til å granske, skriver hun. Arbeidsgruppens medlemmer er sladdet bort, men de er mannstunge fra Arbeids- og sosialdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet, og med to advokater fra Regjeringsadvokatens kontor. Det er flere ting å merke seg her, men de to viktigste er at Justisdepartement glimrer med sitt fravær. Hun trekker fram at Regjeringsadvokaten i tillegg er inne med to advokater.

— For oss som kjenner juristverdenen i 2014, så er svaret på hvorfor ikke så vanskelig å se. I Justisdepartementet satt det nemlig bare skikkelige folk i 2014 – de ville aldri forsøke å lure Stortinget, skriver hun.

— Mon tro om det er de samme som nå prosederer mot Nav-ofrene i erstatningssakene? For vi vet jo at Regjeringsadvokaten tar på seg akkurat den hatten som passer til enhver tid og sitter på alle ender av bordet, skriver hun.

STORTINGET BLE LURT

— Rapporten viser akkurat det vi antok, nemlig at departementet og regjeringsadvokaten visste at de ikke kunne nekte personer med Nav-ytelser å ta disse med seg til andre EØS-land – allerede fem år før saken ble rullet opp. De bestemte seg likevel for å gjennomføre dette, til tross for det de visste, og de valgte bevisst å lure Stortinget i en lovproposisjon fra 2017, skriver hun.

Høgberg slår fast at noen ikke ville snu alle stener. Heller ikke granskningsutvalget – det var nemlig helt feil av granskningsutvalget – som hadde tilgang på dokumentet – å slå fast at ansvaret lå hos Stortinget fordi ingen visste om reglene, mener hun.

Ansvaret lå aldri på “alle jurister” – vi ble lurt – både domstolene og Stortinget ble lurt.

— Ansvaret lå aldri på «alle» jurister, vi ble alle lurt – både domstolene og Stortinget ble lurt, og det av noen få jurister som la et løp for hvordan de skulle få det til. Og som siden pekte ut sine folk til å sitte i granskningsutvalget, skriver hun. Benedikte Moltumyr Høgberg tror at myndighetene fortsatt vil forsøke å unndra seg alt ansvar – de vil pepre mediene med unnamanøvre godt instruert av kommunikasjonsrådgivere og dyktige jurister.

— De vil forsøke å vanskeliggjøre saken for å få journalister til å dette av, og de vil si at det ikke var noe nytt i rapporten, for da forstår ikke journalister nyhetsverdien. De vil også si at de har hatt en granskning, og avfeie alt fremover med det.

TRENGER FULL POLITIETTERFORSKNING

Høgberg mener at det denne saken trenger er en full politietterforskning, ledet fra Riksadvokatens kontor. Det er slik hun ser det ingenting som tyder på at noen hos Riksadvokaten har hatt noe med dette å gjøre, mener hun.

— Det samme kan ikke sies om Stortinget, der flere kan ha egeninteresse i saken. Ideelt bør Stortinget nedsette et nytt og helt uhildet granskningsutvalg som får tilgang til rubbel og bit. Alternativt, fordi det her er vanskelig å stole på at noen folk på Stortinget vil prøve å dekke over egne feil, så bør saken i tillegg etterforskes under ledelse av Riksadvokaten. Det kan ikke være Politidirektoratet som kan instrueres av justisministeren. Riksadvokaten er nå eneste instans med uavhengig makt, mener hun.

Foto: Privat

Les mer: Leder av EFTA-domstolen hudfletter norske myndigheter i NAV-skandalen

Les mer: Nå må alt frem

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »