Trykk “Enter” for å komme videre

AAP-aksjonen krever granskning av omstridt NAV-lege

Last updated on 19. februar 2020

I en oppsiktsvekkende debattartikkel i Aftenposten kritiserer rådgivende overlege Bjørn Berge Hansen i NAV det han mener er fastlegenes generøse sykemeldingspraksis. Sykemelding «er i praksis selvbetjening», skriver han. Ifølge Hansen er det rett og slett bare å hente seg en sykemelding. NAV-legen skriver også at hvis du søker AAP «må du sørge for å ha fått deg en depresjon.» AAP-aksjonen reagerer kraftig på disse ytringene og ber departementet å granske den omstridte NAV-legen.

Leder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen mener at NAV-legens ytringer oser at mistillit både til kolleger og syke pasienter, og at slike utspill skader forholdet mellom NAV som etat og de som er syke. Det er særlig alvorlig fordi NAV-leger er premissleverandør når NAV innvilger eller avslår søknader om økonomiske ytelser.

Les mer i Aftenposten: Den sikreste veien mot uførhet er å vise at du ikke fungerer

– Hvis utgangspunktet for de rådene NAV-leger gir i prosessen er at leger og den syke driver med juks og fanteri, at søknadene om ytelsene bygger på erklæringer fra «selvbetjeningsleger» og at de syke har helseutfordringer som de bare har «sørget for å ha fått seg» er risikoen veldig stor for at det begås urett mot folk. Vi mener det er all grunn til å stille spørsmål om det er forsvarlig å gi leger med slike holdninger avgjørende innflytelse på om syke mennesker skal motta inntektssikring fra folketrygden eller ikke. Når NAV skal avgjøre trygdesaker er disse vedtakene svært viktige for de sykes velferd og videre liv, og da må også det trygdemedisinske beslutningsgrunnlaget være forsvarlig, sier Elisabeth Thoresen.

Rådgivende overlege (ROL) i NAV Bjørn Berge Hansen fra Lillehammer er tidligere nestleder i Norsk trygdemedisinsk forening, som organiserer NAV-legene, og han sitter fortsatt i styret i foreningen. Hansen har vært NAV-lege siden 2008. Han har også vært fastlege, bl.a. i Porsanger kommune. Hansen har således hatt en nøkkelrolle i det trygdemedisinske miljøet i NAV i mange år. 

I en henvendelsen til Arbeids- og sosialdepartementet krever AAP-aksjonen at NAV-legens arbeid blir gransket, og stiller spørsmål om slike holdninger påvirker arbeidet og evnen til å opptre uhildet og med faglig integritet.

– Den virkeligheten våre medlemmer møter er den motsatte av det denne NAV-legen formidler. Mange som er syke opplever at de i stor grad ikke får hjelp i helsevesenet, og at utredning og behandling tar svært lang tid. Det gjelder særlig når sykdommen ikke er synlig på blodprøver. Det er ingen som «henter seg en sykemelding». Mange opplever også at de ikke blir trodd og at NAV setter entydige råd og konklusjoner fra fastleger, behandlere og spesialisthelsetjenesten til side når søknader behandles. Det kan man jo forstå hvis det er slike NAV-leger som behandler sakene, sier hun.

Da NAV-legenes arbeid ble gransket av NRK i 2011, var spørsmålet om NAV-legenes spesialisering, lojalitet og de legeetiske reglene sentrale temaer. I en henvendelse til Legeforeningen etterlyser AAP-aksjonen hva som er Legeforeningens syn på NAV-legens ytringer. 

– Vi opplever at Hansens legekolleger har vært overraskende tause etter at denne famøse artikkelen ble publisert. Derfor mener vi at Legeforeningen må på banen og klargjøre om de er enig i denne virkelighetsbeskrivelsen. I tillegg mener vi at Rådet for legeetikk på eget initiativ bør gå inn i denne saken. Og hva med de andre NAV-legene og Norsk trygdemedisinsk forening? Mener de virkelig at dette er akseptable holdninger til kolleger og pasienter? spør Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen.

Les også: Har NAV endret praksis etter Brennpunkts reportasje i 2011?

Foto: Faksimile fra Aftenposten

Flere innlegg i PresserundenFlere innlegg i Presserunden »